Сторінка
8

Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання

Річний фонд оплати праці розраховується по формулі

, тис. грн.

Де: Ом – оклад місячний, грн

За рахунок відрахувань на соціальне забезпечення фонд оплати правці (Фк) керівників, службовців та МОП складає:

Фк = фуц ∙ 1,3716, тис. грн.

Фк = 109,2*1,371 = 149,78

Де: ф – загальний фонд заробітної плати керівників, службовців та спеціалістів, тис. грн

Заробітна плата керівників, спеціалістів умовно приймається у розмірі 280% від річного фонду оплати праці управлінського персоналу цеху:

, основна З/п

додаткова 27%.

ФОП основна = 305,76

ФОП = 305,76+82,56=388,32

2.9.Розрахунок витрат на освітлення виробничих приміщень.

Потреба в енергії на освітлювання умовно приймаються у розмірі 6,0% від потреби в ній на основне виробництво. Тоді вартість енергії на освітлювання розраховується за формулою:

,тис. грн.

Де: С3 – собівартість 1 кВтгод енергії (умовно прийняти 39 коп.)

2.10. Розрахунок інших витрат

Інші витрати умовно приймаються у розмірі 25,0% від фонду оплати праці виробничих робітників:

, тис. грн.

При розрахунках калькуляції цю суму можливо умовно прийняти за позавиробничі витрати.

2.11. Розрахунок собівартості продукції

Перед тим, як складати сводну калькуляцію собівартості, необхідно провести розподіл деяких витрат по статтям калькуляції. Розрахунки проводяться у таблицях.

Таблиця: Розподіл основної заробітної плати по статтям калькуляції.

Усі основні затрати на оплату праці, тис, грн

Основна заробітна плата виробничих робітників

Стаття "Утримання та експлуатація", тис грн

Стаття "Загально-виробничі витрати, тис.грн

Стаття "Адміністра-тивні витрати"

1115,609

597,27

43,949

109,2

305,76

59,43

168,63

Таблиця: Розподіл додаткової заробітної плати по статтях калькуляції.

Додаткова зарплата

Додаткова зарплата виробничих робітників

Стаття "Утримання та експлуатація", тис грн

Стаття "Загально-виробничі витрати, тис,грн

Стаття "Адміністративні витрати"

282,821

150,208

8,746

29,48

82,56

11,827

41,307

Вартість допоміжних матеріалів на статтю „Загально-виробничі витрати” умовно приймаються в розмірі 15,0% від затрат на допоміжні матеріали в статті „Утримання та експлуатація обладнання” , а на статтю „Загально-адміністративні витрати”-7,5%

Таблиця: Розподіл амортизаційних відрахувань по статтям калькуляції.

Амортизаційні відрахування всього, тис.грн

Стаття "Утримання та експлуатація устаткування", тис.грн

Стаття Загальнови-робничі витрати", тис.грн

Стаття "Адміністра-тивні витрати", тис.грн

437,86

349,44

24,99

63,43

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: