Сторінка
7

Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання

Чсп =

2.6. Розрахунок суми нарахувань на заробітну плату.

Суми відрахувань приймається у розмірі 37,16% від фонду оплати праці, у тому числі:

1. на спеціальне страхування – 2,9%; .

2. у пенсійний фонд – 31,8%;

3. у фонд зайнятості – 1,3%;

4. страхування від нещасних випадків – 1,16%.

5. Сума відрахувань всього – 37,16 %

1 . =871,43*0,029=25,27 грн

2 . =871,43*0,318=277,12 грн.

3 . =871,43*0,013=11,33 грн.

4 . =871,43*0,0116=10,11 грн.

6. = 871,43*0,9716=323,83 грн.

2.7. Розрахунок витрат на утримання та експлуатацію обладнання.

2.7.1. Потреба в двигунній енергії розраховується за нормами витрат, що встановлюються на 1 м полотна.

Пде=

Под – потужність од. обладнання

Вмг – кількість машино-годин роботи обладнання за рік.

Пде =

Вартість двигунної енергії визначається за формулою.

Сде = Пде ∙ Сод, тис. грн.

Сде=503,19*0,39 =196,24

Сод – собівартість од. електроенергії (0,39 грн.)

Розрахунок потреби та вартості двигунної енергії.

Потреба в двигунній енергії визначається за нормами її витрат, які встановлені на 1 млн. уточних ниток.

Потреба в двигунній енергії визначається за формулою

Пе=

Пе=

2.7.2. Розрахунок амортизації відрахувань.

Вартість обладнання з урахуванням неврахованого (орентировачного неврахованого обладнання складає 15% від вартості врахованого), тоді.

См = Соб ∙ 1,15, тис. грн.

См = 1560*1,15=1794

Початкова вартість з урахуванням витрат на транспортировку та монтаж (20%) складає.

Споч = См ∙ 1,2

Споч=1794*1,2=2152,8 тис. грн.

Питома вага вартості обладнання в загальній вартості основних фондів складає 56,0% з цього витікає, що вартість основних фондів підприємства складає

,тис. грн.

Розрахунок суми амортизаційних відрахувань виконується в таблиці.

Види основих фондів

Структура основних фондів,%

Початкова вартість

Норма амортизації, %

Сума амортизаційних відрахувань

Споруди

31,5

1210,951

5,0

60,55

Будівлі та передавальні улаштування

6,5

249,879

5,0

12,49

Силові машини та обладнання

4,1

157,616

15,0

23,64

Робочі машини та обладнання

56,0

2152,8024

15,0

322,92

Вимірювальні прибори та пристрої

0,3

11,53287

25,0

2,88

Транспортні засоби

0,7

26,91003

25,0

6,73

Інструмент, госпінвентар

0,6

23,06574

25,0

5,77

Інші основні фонди

0,3

11,53287

25,0

2,88

РАЗОМ

100,0

3844,29

 

437,86

2.7.3. Розрахунок витрат на опалення виробничих приміщень.

,тис. грн.

В – виробіток сув. Полотна за рік.

Нвр – виробнича площа на 1т полотна (2,5м²)

Спар – собівартість 1т пару: Спар = 25грн.

Р – питомі витрати пару на опалення: Р = 40м/м³

2.8. Розрахунок витрат на утримання цехового персоналу.

В залежності від потужності виробництва у таблиці розрахована кількість та фондів оплати керівників, службовці та спеціалістів, передбачаючи раціональну структуру управління виробництвом та можливість скорочення управлінського персоналу.

Таблиця. Розрахунок кількості і річного фонду оплати праці управлінців цеху.

Найменування професії

Кількість людей за штатом

Місячний оклад, грн.

ФОП

Начальник цеху

1

1300

15,6

Змінний майстер

2

1050

25,2

Економіст

1

950

11,4

Бухгалтер

1

900

10,8

Інженер - механік

1

950

11,4

Інженер – технолог

1

950

11,4

Табельниця

1

650

7,8

Прибиральниця

1

650

7,8

Гардеробниця

1

650

7,8

Разом

10

8050

109,2

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: