Сторінка
2

Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання

Продовження таблиці

Продуктивність машин за годину

Простої

Машино - годин в заправці за рік, тис

Машино - годин в роботі за рік, тис

%

машино - годин за простої за рік, тис

2,5

6,2

26,00

419,328

393,33

Продовження таблиці

кількіть сурового полотна, тон

виробіток полотна за рік за готунками

за заміну

за добу

за рік

1 гатунок

2 гатунок

1,95

3,9

983,32

96 %

943,99

4%

39,33

Кількість продукції, що виготовляється за рік визначається за формулою:

Вм= ,тон

Де Мз – Кількість машин в заправці;

Тр – кількість годин роботи обладнання за рік;

Нп.м – норма продуктивності машини за годину, кг

Вм =

Кп.о =

Кп.о =

Де а – відсоток планових простоїв

Кількість машино-годин в заправці визначається за формулою,тис:

Кількість машино-годин в простої визначається за формулою, тис:

Кількість машино-годин в роботі, тис:

2. Собівартість продукції

До найважливіших показників роботи підприємства належать собівартість виробництва та собівартість продукції.

Собівартість продукції – це грошове вираження витрат на виробництво та реалізацію продукції. Собівартість продукції є важливим узагальнюючим показником, який характеризує ефективність роботи підприємства. В ній відображаються всі сторони виробничо-господарської роботи підприємства. По рівню собівартості можна судити про те, на скільки ефективно використовуються основні фонди, трудові ресурси, грошові кошти та матеріальні ресурси.

Собівартість може бути виробнича та повна.

Виробнича собівартість – це сума вартості сировини ( з урахуванням відходів) і вартість обробки.

Повна собівартість складається з суми виробничої собівартості та позавиробничих витрат.

2.1. Розрахунок балансу сировини

Розрахунок виконується в таблиці 2.1.1

Прибуткова частина

Витрачальна частина

Най-мену

ван-ня

Витрати сировини ,кг

Ціна за 1кг пряжі, грн

Сума, тис грн

Найме-

нування

Витрати сировини ,кг

Ціна за 1кг полот

на, грн

Сума ,тис грн

На 1кг полот

на

На річний випуск

На 1кг полот

на

На річний випуск

Пря-жа х/б

1,004

987,25

27,5

27149,47

Полотно інтерлочно-го переплетен-ня

1,000

983,32

27,6

27149,47

 

Безповорот-ні відпадки

0,004

3,93

-

-

Разом

1,004

987,25

27,6

27149,47

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: