Сторінка
17

Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання

Таблиця: Розрахунок обсягу реалізації продукції

Найменування продукції

Ґатунок

Виробіток суров'я за рік

Оптова ціна підприємства за 1 т, грн

Обсяг реалізації (товарна продукція), тис. грн

Пряжа

І - 96%

943,99

35,65

33653,24

ІІ - 4%

39,33

34,94

1374,19

Разом

100%

983,32

35027,43

Обсяг реалізації з урахуванням ПДВ

Пряжа

І - 96%

943,99

42,78

40383,89

ІІ - 4%

39,33

38,76

1524,43

Разом

100%

983,32

41908,32

Всього ПДВ

6880,89

Прибуток підприємства від реалізації продукції

Витрати на 1 грн

Товарна продукція

П

Згрн

Тп

10598,62

0,87

35027,43

Техніко - економічні показники. Калькуляція собівартості

Найменування показників

Одиниці виміру

Дані з курсової роботи

1. Машини в заправці

штук

104,00

2. Число робочих днів за рік

днів

252,00

3. Число машино - годин в заправці за рік

тис.

419,33

4. Відсоток простоїв

%

6,20

5. Число машино - годин в простої за рік

кг/год.

26,00

6. Число машино - годин в роботі за рік

тон

393,33

7. Продуктивність машини за годину

тис.

2,50

8. Кількість виробленого полотна за рік

тон

983,32

9. Число відпрацьованих людино - годин за рік робітниками

тис.

120,96

10. Трудомісткість 1 т. полотна

людино - годин

12,30

11. Продуктивність праці 1 робітника за годину

тон

8,13

тис. грн

477,67

12. Середньомісячна заробітна плата 1 робітника

грн

0,00

13. Собівартість 1 кг полотна

грн

31,83

14. Прибуток 1 кг полотна

грн

3,82

15. Рентабельність

%

12,00

16. Витрати на 1 грн. товарної продукції

коп

0,87

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: