Сторінка
16

Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання

Таблиця: Кошторис "Адміністративних витрат"

Найменування статей

Сума, тис. грн

Амортизація споруд, передавальних пристроїв, інших основних фондів

63,43

Заробітна плата (основна і допоміжна) робітників

305,76

82,56

144,30

Допоміжні матеріали

81,01

Витрати на опалення та освітлення помешкань фабрико управління - умовно приймаються в розмірі 40% від аналогічних витрат зі статті "Загальновирбничі витрати"

5,9

17,96

Всього

700,92

Таблиця: Кошторис на утримання та експлуатацію устаткування

Найменування статей

Сума, тис. грн.

Двигунна енергія (таким чином, вартість енергії на основне виробництво

196,24

Амортизація технологічного устаткування та силових машин та обладнання, вимірювальних приборів та пристроїв

349,44

Допоміжні матеріали для устаткування

1080,09

Заробітна плата основна, допоміжна з відрахуваннями, яка включається в цю статтю

43,949

8,746

19,58

Всього

1698,045

Таблиця: Кошторис "Загальновиробничих витрат"

Найменування статей

Сума, тис. Грн

Зарплата керівників, службовців з урахуванням на соціальні заходи

168,63

41,307

78,013

Витрати на опалення виробничих приміщень

14,75

Витрати на освітлення виробничих приміщень

4,49

Амортизація виробничих будівель та транспортних засобів

24,99

Допоміжні матеріали

162,01

Всього

494,19

Кошторис на виробництво

Найменування статей

Сума, тис.грн

Матеріали витрат всього В т.ч. сировина і матеріали за відрахуванням відпадків

27149,465

- допоміжні матеріали

1323,11

- паливо на технологічні цілі

1,77

- паливо і вода на побутові нужди

20,65

- енергія на основне виробництво

196,24

- енергія на побутові потреби

6,29

Затрати на оплату праці

1918,09

- основна зарплата

1115,609

- додаткова зарплата

282,821

Відрахування на соціальні заходи

323,83

Амортизація основних фондів

437,86

Інші витрати

186,871

Всього витрат

31302,569

Розрахунок ціни підприємства

ЦінаІ

ЦінаІІ

ЦінаІПДВ

ЦінаІІПДВ

Прибуток (рентабельність)

Податок на додану вартість

ЦІ

ЦІІ

ЦІПДВ

ЦІІПДВ

Р

ПДВІ

ПДВІІ

35,65

34,94

42,78

41,93

3,82

7,13

6,99

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: