Сторінка
15

Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання

Розрахунок кількості і річного фонду оплати праці управління цеху

таблиця 11

Найменування професії

Кількість людей за штатом

Місячний оклад, грн

ФОП

Начальник цеху

1

1300

15,6

Змінний майстер

2

1050

25,2

Економіст

1

950

11,4

Бухгалтер

1

900

10,8

Інженер-механік

1

950

11,4

Інженер-технолог

1

950

11,4

Табельщиця

1

650

7,8

Прибиральниця

1

650

7,8

Гардеробниця

1

650

7,8

Разом

10

8050

109,2

продовження таблиці

 

ФОПосн

ФОПдод

ФОП

 

305,76

82,56

388,32

 

Таблиця: Розподіл основної заробітної плати по статтям калькуляції

Усі основні затрати на оплату праці, тис, грн

Основна заробітна плата виробничих робітників

Стаття "Утримання та експлуатація", тис грн

Стаття "Загально-виробничі витрати, тис.грн

Стаття "Адміністра-тивні витрати"

1115,609

597,27

43,949

109,2

305,76

59,43

168,63

Таблиця: Розподіл додаткової заробітної плати по статтях калькуляції

Додаткова зарплата

Додаткова зарплата виробничих робітників

Стаття "Утримання та експлуатація", тис грн

Стаття "Загально-виробничі витрати, тис,грн

Стаття "Адміністративні витрати"

282,821

150,208

8,746

29,48

82,56

11,827

41,307

Таблиця: Розподіл допоміжних матеріалів по статтям калькуляції

Допоміжні матеріали, всього, тис.грн

Стаття "Утримання та експлуатація устаткування", тис. грн

Стаття "Загальновиробничі витрати", тис.грн

Стаття "Адмінісративні витрати"

1355,07

1112,05

162,01

81,01

Таблиця: Калькуляція собівартості

Стаття калькуляції

Витрати на весь випуск

Витрати на одиницю продукції, грн

Питома вага статті

- сировина за відрахуванням відпадків

27149,465

27,61

86,73%

- паливо та вода на технологічні цілі

1,77

0,002

0,01%

- Заробітна плата робітникам

1071,308

1,09

3,42%

основна

597,27

0,61

1,91%

допоміжна

150,208

0,15

0,48%

- нарахування на заробітну плату

323,83

0,33

1,03%

- утримання та експлуатація обладнання

1698,045

1,73

5,42%

- загальновиробничі (цехові) витрати

494,19

0,5

1,58%

Виробнича собівартість

30414,778

30,93

- адміністративні витрати

700,92

0,71

2,24%

- витрати на збут

186,871

0,19

0,60%

Повна собівартість

31302,569

31,83

100,00%

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: