Сторінка
11

Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання

7. Розрахунок прибутку, витрат на 1 грн. товарної продукції.

Величина прибутку підприємства від реалізації продукції визначається за формулою:

П = Орпдв – Сп – ПДВ

П = 41908,32-31302,569-7,13=10598,62

Де Орпдв – вартість реалізованої продукції з урахуванням ПДВ.

Сп – повна собівартість реалізованої продукції.

Витрати на 1 грн. Товарної продукції визначається за формулою, коп:

*100

Де: Тп – товарна продукція, тис. грн. (умовно приймається обсяг реалізації)

8.Розрахунок фондовіддачі і фондомісткості.

Фондовіддача основних і обігових фондів визначається за формулою, грн.:

Фондомісткість основних і обігових фондів визначається за формулою, грн.:

9.Розрахунок техніко-економічних показників.

Кількість відпрацьовано людино-годин визначається за формулою.

В натуральному виразі:

Де: Чя – явочна чисельність робітників двох змінах.

Продуктивність праці одного робітника визначається за формулою. В натуральному виразі

В вартісному виразі, тис. грн

Питомі витрати робочої сили визначаються за формулою, люд.-год.:

Ур =

Трудомісткість одиниці продукції визначається за формулою, люд.-год:

Тр =

Середня заробітна плата одного робітника в місяць визначається за формулою, грн.:

Зпср =

Всі прийняті і розраховані показники зведені в таблицю 10.1

Таблиця 10.1. Техніко-економічні показники. Калькуляція собівартості.

Найменування показників

Одиниці виміру

Дані з курсової роботи

1. Машини в заправці

штук

104,00

2. Число робочих днів за рік

днів

252,00

3. Число машино - годин в заправці за рік

тис.

419,33

4. Відсоток простоїв

%

6,20

5. Число машино - годин в простої за рік

кг/год.

26,00

6. Число машино - годин в роботі за рік

тон

393,33

7. Продуктивність машини за годину

тис.

2,50

8. Кількість виробленого полотна за рік

тон

983,32

9. Число відпрацьованих людино - годин за рік робітниками

тис.

120,96

10. Трудомісткість 1 т. полотна

людино - годин

12,30

11. Продуктивність праці 1 робітника за годину

тон

8,13

тис. грн

477,67

12. Середньомісячна заробітна плата 1 робітника

грн

1210,33

13. Собівартість 1 кг полотна

грн

31,83

14. Прибуток 1 кг полотна

грн

3,82

15. Рентабельність

%

12,00

16. Витрати на 1 грн. товарної продукції

коп

0,87

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: