Сторінка
10

Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання

4.Калькуляція собівартості.

Розрахунок виконується в таблиці.

Таблиця: Калькуляція собівартості.

Стаття калькуляції

Витрати на весь випуск

Витрати на одиницю продукції, грн

Питома вага статті

- сировина за відрахуванням відпадків

27149,465

27,61

86,73%

- паливо та вода на технологічні цілі

1,77

0,002

0,01%

- Заробітна плата робітникам

1071,308

1,09

3,42%

основна

597,27

0,61

1,91%

допоміжна

150,208

0,15

0,48%

- нарахування на заробітну плату

323,83

0,33

1,03%

- утримання та експлуатація обладнання

1698,045

1,73

5,42%

- загальновиробничі (цехові) витрати

494,19

0,5

1,58%

Виробнича собівартість

30414,778

30,93

- адміністративні витрати

700,92

0,71

2,24%

- витрати на збут

186,871

0,19

0,60%

Повна собівартість

31302,569

31,83

100,00%

Витрати на 1 п.м. суровини визначаються за формулою,грн.

Де Сп – витрати по кожній статті калькуляції на весь випуск, тис.грн

В – виробіток суровини за рік, тис. п.м.

5. Розрахунок ціни підприємства на продукцію.

Ціна – реалізації продукції, яку виробляє підприємство, вилучає:

Свар. – виробничу собівартість.

Ва – адміністративні витрати.

Вз – витрати на збут.

П- прибуток.

ПДВ – податок на додану вартість.

ЦІ = Свир + Ва + Вз + П + ПДВ

Ц І= 30,93+0,71+0,19+3,82=35,65, грн

Прибуток, який входить до ціни одиниці продукції, розраховується за формулами рентабельності продукції, рентабельність підприємства дорівнює 12%грн.:

Р = П: (Свир + Ва + Вз) ∙ 100%

Ціна продукту другого ґатунку розраховується за формулою, грн.

ЦII = ЦI∙0,98.

ЦІІ =35,65*0,98 =34,94

Де: 0,98 – це коефіцієнт другого ґатунку, тому що скидова на знижений ґатунок складає 2,0%.

Оптова ціна підприємства з урахуванням податку на додану вартість, грн.

Цпдв = Ц + ПДВ

Податок на додану вартість розраховується за формулою, грн.

,

де Ц – ціна I або II ґатунку, грн.

ПДВI = 35,65*0,2 = 7,13

ПДВII = 34,94*0,2 = 6,99

Цпдв І = 35,65+7,13=42,78

ЦпдвІІ = 34,94+6,99 =41,93

6. Розрахунок обсягу реалізації.

Розрахунок обсягу реалізації виконується в таблиці. Випуск суров’я за рік кожного ґатунку визначається множенням річного випуску продукції в тис. п.м. на плановий відсоток першого та другого ґатунку. Плановий випуск продукції в % I та II ґатунку приймається відповідно 96,0 та 4,0%.

Таблиця: Розрахунок обсягу реалізації продукції.

Найменування продукції

Ґатунок

Виробіток суров'я за рік

Оптова ціна підприємства за 1 т, грн

Обсяг реалізації (товарна продукція), тис. грн

Пряжа

І - 96%

943,99

35,65

33653,24

ІІ - 4%

39,33

34,94

1374,19

Разом

100%

983,32

35027,43

Обсяг реалізації з урахуванням ПДВ

Пряжа

І - 96%

943,99

42,78

40383,89

ІІ - 4%

39,33

38,76

1524,43

Разом

100%

983,32

41908,32

Всього ПДВ

6880,89

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: