Сторінка
1

Суматори

Напівсуматор - це вузол (рис.16,а,б) з двома входами та двома виходами, який виконує операцію арифметичного додавання двох однорозрядних чисел A та B у відповідності до наступного правила: при будь-яких наборах сигналу A та B на виході сигналу суми S' формується результат додавання по модулю два, на виході сигналу переносу P' у всіх випадках буде 0, крім A=B=1, тоді P'=1. Таким чином, для реалізації напівсуматора необхідні суматор по модулю два та логічний елемент І.

Функціональна схема напівсуматора Умовне позначення напівсуматора

а)

б)

Рисунок 16 Напівсуматори: а) функціональна схема, б) умовне позначення;

Повний однорозрядний суматор виконує операцію арифметичного додавання двох однорозрядних чисел Ai та Bi з урахуванням переносу з молодшого розряду. Він має три входи і два виходи (суми S та сигналу переносу P). Правила роботи суматора визначає таблиця 16.

Таблиця 16 Правила роботи повного однорозрядного суматора

Входи

Виходи

Входи

Виходи

Ai

Bi

Pi-1

Si

Pi

Ai

Bi

Pi-1

Si

Pi

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

Багаторозрядні суматори виконують операцію арифметичного додавання двох багаторозрядних чисел. Кількість входів та виходів суматора визначається розрядністю доданків. За організацією переносу розрізняють суматори з послідовним (рис.17) та паралельним перенесенням. За першим способом побудовані, наприклад, чотирьохрозрядні суматори К155ИМ3, К555ИМ7. Швидкодія такого суматора визначається часом розповсюдження сигналу через усі його елементи, і тому вона значно нижча за швидкодію елементів.

Суматори з паралельним перенесенням володіють найвищою швидкодією завдяки тому, що мають в своїй структурі схему прискореного перенесення (СПП) в усі розряди одночасно. Прикладом такого суматора є ІМС К555ИМ6. Багато ІМС чотирьохрозрядних суматорів мають вмонтовану СПП, наприклад, К561ИМ1, 564ИМ1 (рис.18,а). В цих суматорів затримка формування суми більша за затримку формування сигналу групового переносу: наприклад, у 564ИМ1 затримка по виходах S4 та P складає 1.1 та 0.14мкс відповідно. Тому вмонтована СПП дозволяє значно прискорити процес додавання багаторозрядних чисел в пристрої сумування, який створений шляхом з'єднання декількох ІМС суматорів. Електричні характеристики ІМС суматорів деяких серій наведено в таблиці 17.

Cуматор з послідовним перенесенням

Рисунок 17 Cуматор з послідовним перенесенням

Умовне графічне позначення суматора 564ИМ1

Рисунок 18 Суматор 564ИМ1

Таблиця 17 Склад суматорів в сеірях ІМС

ІМС

Розрядність

Затримка, нс

Потужність споживання, мВт

Напруга живлення, В

Суматори

К500ИМ180

1х2

7

470

-5.2

К555ИМ6

4

24

195

5

К555ИМ7

4

25

375

5

К155ИМ1

1

75

175

5

К155ИМ2

2

37

290

5

К155ИМ3

4

55

640

5

К134ИМ4

4

350

55

5

К134ИМ5

1

200

32

5

К561ИМ1

4

140

0.1

3 .15

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: