Сторінка
1

Технічне обслуговування і ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазової промисловості

Загальні відомості

Предмет “Основи метрології та технічні вимірювання” вивчає основи стандартизації, основні поняття та визначення, міжгалузеві системи стандартів. Допуски і посадки, основні відомості про взаємозамінність. Основи технічних вимірювань, методи і засоби забезпечення єдності вимірювань. Метрологічне забезпечення виробництва. Точність форми деталей, жорсткість поверхні. Допуски і посадки підшипникових, конічних з’єднань, різьб. Допуски на шпонкові, шліцові з’єднання, зубчасті передачі.

Слідує за кресленням, технічною механікою, фізикою та матеріалознавством.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати і вміти:

Знати:

- сутність та вплив стандартизації та взаємозамінності на розвиток промисловості;

- основні поняття, терміни та визначення по допускам та посадкам для гладких елементів деталей та їх з’єднань;

- особливості системи допусків та посадок для з’єднань підшипників з валами та корпусами;

- основні відомості про точність форм та розташування поверхонь, жорсткості поверхні;

- класифікація вимірювальних засобів та їх використання;

- допуски і посадки шпонкових, шліцевих, різьбових, конічних з’єднань та зубчастих передач.

Вміти:

- виконувати вимірювання вимірними інструментами і пристроями;

- вибирати системи посадок, квалітети та види посадок;

- застосовувати набуті знання в курсовому і дипломному проектуванні.

Для отримання практичних навичок передбачається виконання лабораторно-практичних занять, в т.ч. бажано, в лабораторіях базових підприємств.

Приблизний тематичний план

№/п

Назва розділів і тем

кількість годин

всього

в т.ч. лаб./практ.

 

Уведення. Метрологія, задачі і роль її в народному господарстві

2

 

Розділ І

Основи стандартизації

1.1.

Роль стандартизації в забезпеченні якості продукції

2

1.2.

Основні принципи стандартизації

2

1.3.

Основні методи стандартизації

8

1.4.

Основні положення Державної системи стандартизації в Україні

6

1.5.

Міжгалузеві комплекси Державних стандартів в Україні

2

1.6.

Стандартизація на підприємстві

4

2

1.7.

Економічна ефективність стандартизації

2

 

Разом по розділу

28

2

 

Розділ 2

Допуски і посадки

2.1.

Основні відомості про взаємозамінність

2

2.2.

Основні поняття, терміни, визначення і позначення по допускам і посадкам для гладких елементів деталей і їх з’єднань

4

2.3.

Системи допусків і посадок для гладких елементів деталей і їх з’єднань

8

2

2.4.

Гладкі калібри і їх допуски

4

2

2.5.

Точність форми деталей. Шорсткість поверхні

4

2.6.

Допуски і посадки підшипників кочення

4

2

2.7.

Розмірні ланцюги

4

2

2.8.

Допуски на конічні з’єднання

2

2.9.

Допуски на різьби

4

2.10.

Допуски на шпонкові і шліцові з’єднання

4

2.11.

Допуски на зубчасті передачі

4

 

Разом по розділу

44

8

 

Розділ 3

Основи метрології і забезпечення єдності вимірювань

3.1.

Основні поняття і визначення

2

3.2.

Одиниці фізичних величин

2

3.3.

Види вимірювань

2

3.4.

Погрішності вимірювань

2

3.5.

Засоби вимірювань і їх характеристики

4

2

3.6.

Обробка результатів вимірювань

4

3.7.

Основи забезпечення єдності вимірювань

2

3.8.

Метрологічне забезпечення виробництва

2

 

Разом по розділу

20

2

 

Розділ 4

Технічні вимірювання

4.1.

Кінцеві міри довжини

2

4.2.

Штрихові, важільно-механічні, ва жильно-оптичні, оптичні прилади.

8

4

4.3.

Методи і засоби вимірювання кутів, конусів, різьб

4

2

4.4.

Методи і засоби вимірювання зубчастих коліс

4

2

 

Разом по розділу

18

8

 

Всього по предмету

110

20

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: