Сторінка
1

Порядок проведення сертифікації продукції відповідно до стандарту ДСТУ 3413-96. Система сертифікації УкрСЕПРО

УкрСЕПРО – діюча система сертифікації відповідності в Україні. УкрСЕПРО дуже важливий для Російських компаній та компаній-експортерів в Україну. УкрСЕПРО аналогічний ISO 9000 серії сертифікатів для західних компаній. Він є затвердженим індикатором якості для України.

УкрСЕПРО Сертифікація має на увазі не тільки високий рівень менеджменту в компанії, але й певні стандарти якості продукції. Іншими словами, для отримання сертифіката необхідні тести на зразках продукції. Ці тести робляться в спеціальних лабораторіях ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТу (Українська Державна організація по стандартизації, метрології та сертифікації). У відповідності з результатами цих тестів і видається сертифікат.

ДСТУ 3413-96 – даний стандарт встановлює загальні вимоги щодо порядку проведення сертифікації продукції, процесів та послуг в Системі сертифікації УкрСЕПРО.

Порядок проведення сертифікації конкретної продукції встановлюється органом з сертифікації продукції з урахуванням вимог цього стандарту та особливостей виробництва, випробувань та постачання конкретної продукції.

Стандарт враховує положення настанов 180 27, 130/ІЕС 7, 28, 60.

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2296—93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2462—94 Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення ДСТУ 3230—95 Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення ДСТУ 3278—95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3414—96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок проведення

ДСТУ 3415—96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр Системи

ДСТУ 3417—96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується

ДСТУ 3419—96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення

ДСТУ 3498—96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис ДСТУ 3957—2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції

ДСТУ 130 9002—95 Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі виробництва, Монтажу та обслуговування

Настанова І80/ІЕС 7:1994 Настанови щодо розроблення стандартів, придатних для оцінювання відповідності.

Сертифікацію продукції в Системі проводять виключно органи з сертифікації, а в разі їх відсутності — організації, що виконують функції органів з сертифікації продукції за дорученням Держстандарту України.

Порядок проведення сертифікації продукції в загальному випадку містить:

— подання та розгляд заявки на сертифікацію продукції;

— аналіз наданої документації;

—прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми (моделі) сертифікації;

— обстеження виробництва;

—атестацію виробництва продукції, що сертифікується, або сертифікацію системи якості, якщо це передбачено схемою сертифікації;

— відбирання, ідентифікацію зразків продукції та їх випробування;

—аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;

— видачу сертифіката відповідності, укладання ліцензійної угоди та занесення сертифі-кованої продукції до Реєстру Системи;

—визнання сертифіката відповідності, що виданий закордонним органом;

—технічний нагляд за сертифікованою продукцією;

— інформацію про результати робіт з сертифікації.

Схеми (моделі), що використовуються під час обов'язкової сертифікації продукції, визначає орган з сертифікації.

При цьому враховуються особливості виробництва, випробувань, поставки і використання конкретної продукції, можливі витрати заявника. Схеми мають бути зазначені у документі, який встановлює порядок проведення сертифікації конкретної продукції.

Схему добровільної сертифікації визначає заявник за погодженням з органом з сертифікації.

Під час вибору схеми (моделі) сертифікації продукції в Системі органу з сертифікації рекомендується керуватися такими правилами:

1) сертифікат на одиничний виріб видається на підставі позитивних результатів випробувань цього виробу, що проведені у випробувальній лабораторії (центрі), яка акредитована в Системі;

2) сертифікат на партію продукції (виробів) видається на підставі позитивних результатів випробувань в акредитованій в Системі випробувальній лабораторії (центрі) зразків продукції (виробів), що відібрані від партії в порядку та в кількості, що визначені органом з сертифікації;

3) сертифікат відповідності на продукцію, що виготовляється серійно протягом терміну дії сертифіката, та ліцензійна угода на право його застосування та маркування продукції знаком відповідності надаються органом з сертифікації на підставі позитивних результатів сертифікаційних випробувань в акредитованій у Системі лабораторії зразків продукції, відібраних у порядку та в кількості, встановлених органом з сертифікації, та проведення залежно від обраної схеми:

— аналізу наданої заявником документації та подальшого технічного нагляду в період дії сертифіката відповідності шляхом проведення періодично контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва або у постачальника, з торгівлі у порядку, в терміни та в кількості, встановлених у програмі технічного нагляду і проведення перевірки виробництва (за необхідності);

— обстеження виробництва згідно з вимогами ДСТУ 3957 та подальшого технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції в період дії сертифіката відповідності, проведення контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва або у постачальника, з торгівлі у порядку, в терміни та в кількості, встановлених у програмі технічного нагляду;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Різне»: