Сторінка
1

Документальне забезпечення підготовки підприємств до прийому туристів

Договір на туристичне обслуговування в сфері сільського та сільського зеленого туризму

1. Договір на туристичне обслуговування в сфері сільського туризму визначає обов'язки одної сторони (туроператора, турагента) перед іншою стороною (туристом) щодо забезпечення за встановлену договором плату надання за замовленням комплексу туристичних послуг (туристичний продукт).

Вимоги до договору на туристичне обслуговування, порядок його укладання, внесення змін до договору або його розірвання; відповідальність сторін за порушення умов договору; порядок та розмір компенсації сторонами збитків при відмови одної з сторін або обойми сторонами від виконання договору; порядок надання та зміст додаткової інформації, яка має бути надана споживачу туристичного продукту до укладення договору на туристичне обслуговування визначаються Законом України "Про туризм", іншими актами законодавства України.

Відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та майну туриста під час здійснення їм туристичної подорожі визначається відповідно до цивільного законодавства України, якщо договором на туристичне обслуговування не передбачена підвищена відповідальність туроператора.

2. Фізичні особи (сільські господарі та члени їх родини), які не є суб’єктами підприємницької діяльності та надають послуги з тимчасового розміщення (проживання) туристів у власному житловому будинку сільського господаря, в окремому (гостьовому) будинку або на території особистого селянського (фермерського) господарства, послуги з харчування туристів а також інші послуги, пов’язані з перебуванням туристів у даному господарстві (сільський зелений туризм) та у даній місцевості (сільський туризм), і для яких надання послуг в сфері сільського та сільського зеленого туризму є одною з форм ведення особистого селянського (фермерського) господарства, мають право на основі попередньої домовленості з споживачами туристичного продукту (туристами) укладати договір на туристичне обслуговування в письмовій або в усній формі.

Такій договір повинен визначати перелік туристичних послуг, що надаються туристам сільськими господарями та членами їх родини, умови їх надання, вимоги до якості послуг, порядок оплати та розрахунків за надані послуги, термін дії договору, права та обов'язки сторін, їх відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору, порядок і умови внесення змін до договору або його розірвання.

Договір між сільськім господарем щодо надання туристичних послуг з сільського або сільського зеленого туризму і споживачем туристичних послуг (туристом або групою туристів) вважається укладеним з моменту оплати туристом туристичних послуг, що надаються (пропонуються) сільськім господарем.

Спори між сільськім господарем щодо надання туристичних послуг з сільського або сільського зеленого туризму і споживачем туристичних послуг (туристом або групою туристів) щодо виконання ними своїх обов'язків за умовами договору вирішуються згідно чинному законодавству України.

Стаття 17. Договір на екскурсійне обслуговування в сфері сільського та сільського зеленого туризму

Екскурсійне обслуговування туристів у сфері сільського туризму є одною з форм туристичних послуг, якою передбачається надання суб’єктом туристичної діяльності за встановлену договором плату за замовленням екскурсанта (туриста) обслуговування, істотною частиною якого є послуги з туристичного супроводу загальною тривалістю не більше 24 годин, які не включають в себе послуги з розміщення.

Вимоги до договору на екскурсійне обслуговування, порядку його укладання, порядок внесення змін до договору і його припинення, обов'язки та відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання сторонами зобов'язань відповідно до договору на екскурсійне обслуговування визначені Законом України "Про туризм", іншими актами законодавства України.

Фізичні особи (сільські господарі та члени їх родини), які не є суб’єктами підприємницької діяльності та надають послуги в сфері сільського та сільського зеленого туризму, мають право як на любительський супровід туристів для знайомства із природничими, культурологічними, етнографічними, історичними, соціально побутовими та іншими особливостями регіону, якій не потребує спеціального дозволу на здійснення діяльності з туристичного супроводу, так і на надання послуг з професійного екскурсійного обслуговування туристів при наявності відповідної кваліфікації та необхідного дозволу на здійснення діяльності з туристичного супроводу.

Кваліфікаційні вимоги до професійних фахівців туристичного супроводу в сфері сільського та сільського зеленого туризму а також порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу визначаються центральним органом виконавчої влади в галузі туризму.

Стаття 18. Договір на готельне обслуговування в сфері сільського туризму. Тимчасове розміщення туристів в особистому селянському (фермерському) господарстві.

1. Готельне обслуговування туристів у сфері сільського туризму є одною з форм туристичних послуг, яка передбачає, що за договором на готельне обслуговування одна сторона (суб'єкт, що надає послуги з розміщення) зобов'язується за дорученням іншої сторони (проживаючого) надати послуги по тимчасовому проживанню (ночівлі) у спеціально обладнаному жилому приміщенні (номері), виконати або організувати виконання інших визначених договором на готельне обслуговування послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням, а проживаючий зобов'язується сплатити за ці послуги встановлену плату.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Різне»: