Сторінка
1

Машини для подрібнення овочів

Овочерізальні машини, які застосовуються на підприємствах громадського харчування, за конструкцією та принципом дії мож­на розділити на дискові, пуансонні та роторні.

Дискові овочерізальні машини складаються із приводу, кор­пуса, завантажувальної камери із пристроєм для підтримання про­дукту і робочого органа. Вони працюють таким чином: заванта­жені в камеру овочі попадають на «бертальний диск із різальним інструментом, який обертаючись, зрізає частину продукту. Відрізані частинки проходять через щілину між ріжучим інструментом та диском і виходять із розвантажувального отвору машини.

Пуансонні овочерізальні машини складаються з приводу, кор­пуса, пуансона та ножів решітки. Привід пуансона може бути як механічним, так і ручним. Пуансонні машини розрізняються конфігурацією робочої поверхні пуансона, а також конструкцією ножової решітки та завантажувального пристрою. Ножові решітки складаються із декількох рядів ножових полотен, розташованих взаємно перпендикулярно.

Принцип роботи пуансонних овочерізальних машин полягає в тому, що пуансон здійснює в робочій камері зворотно-поступаль­ний рух, протискує продукт через нерухому ножову решітку.

Робочим органом роторних овочерізальних машин є нерухо­мо встановлений ніж та рухомий ротор із захватами.

Принцип роботи такий: через завантажувальний пристрій машини продукт попадає в робочу камеру, де захватами обертаю­чого ротора подається до нерухомого ножа. Нарізаний продукт усу­вається з машини через розвантажувальний отвір.

Універсальна овочерізальна машина МРО-400-1000 при­значена для фігурного нарізання сирих овочів, а також шинкування капусти.

Овочерізальна машина роторного типу (рис. 1) має корпус та привідний механізм, який складається з електродвигуна та клиноременної передачі. У корпусі розміщені робоча камера та при­водний вал, який закінчується спеціальним стаканом із двома ши­пами, за допомогою яких обертання передається робочим органам машини. На передній стінці корпуса змонтовані кнопки керування, вимикач, який забезпечує безпеку роботи на машині.

Рис. 1. Овочерізальна машина МРО-400-1000 із моторним пристроєм:

а - розріз, б - загальний вигляд; 1 - приводний вал. 2 - гайка, З - стакан, 4 - корпус, 5 - ножовий блок, 6 - стопорний гвинт, 7 - завантажувальна кришка, 8 - лопасть, 9 - ротор, 10 - барабан, 11 - електродвигун, 12 – клиноременна передача, 13 - защіпка, 14 — защеплення.

Овочерізальна машина комплектується різальними змінними механізмами та робочими органами, які дають можливість використовувати машину для нарізання сирих овочів кружальця­ми, кубиками, брусочками, соломкою тощо.

До комплекту машини входять:

- барабан з ротором і блоком;

- ручний пристрій;

- змінні робочі органи - три блоки, чотири ножові решітки, три дискові ножі, додаткове приладдя: грибок-запобіжник, відкидач, прочищувач.

Набір пристроїв для нарізаній овочів складається із нерухомо прикріпленого на корпусі машини барабана, ротора та змінного ножового блоку. Барабан складається із литого корпуса, відкидної завантажувальної лійки та з'ємного блоку (одного або трьох).

Ротор із втулкою утворює диск, на якому прикріплені три верти­кальні лопасті. Для з'єднання із приводним валом машини втулка ро­тора має паз. До вала ротор прикріплюється болтом із лівою різьбою.

Блок складається із вилитої щоки, на якій закріплені дві вил­ки, а також відрізний або гребінчастий ножі. До машини додається блок із плоским ножем, який дозволяє нарізати овочі кружальцями товщиною 3 мм та шинкувати капусту, а також три блоки із гребін­частими ножами для нарізання овочів брусочками перерізом 3x3, 10x10, 6x6 мм.

Ножова решітка складається із корпуса та ножових полотен, вставлених у пази корпуса й закріплених там обоймою та втулкою. До комплекту машини входять ножові решітки з розміром чарунки 6x6, 10х 10, 15х 15, 20x20 мм.

Дисковий ніж представляє собою диск, на якому закріплені два ножі криволінійної форми. До машини додаються три дискові ножі.

Ручний пристрій складається з корпуса з трьома отворами -двома круглими та одним серповидним.

Терковий диск складається з корпуса та прикріпленої до ньо­го тертушки. Грибок-запобіжник служить для кріплення до при­водного вала машини дискових машин або теркового диска, а та­кож для забезпечення безпеки праці на машині.

Трилопасний відкидувач призначений для усунення з робочої зони нарізаного продукту. Прочищувач служить для звільнення ножових решіток під час санітарної обробки від залишків продуктів.

Правила експлаутації МРО-100-400

Машину встановлюють на робочому столі висотою 600-700 мм і прикріплюють до нього болтами.

На стінці поруч із машиною розміщують електрощит із маг­нітним пускачем та автоматичним вимикачем. Бажано, щоб біля машини на стінці були прикріплені полиці для зберігання змінних робочих органів та приладдя.

Овочі, які підлягають нарізанню, повинні бути помиті, великі коренеплоди розрізані вручну на декілька частин, а капуста звільне­на від качана.

Для нарізання овочів брусочками машину збирають у такій послідовності: на корпус машини прикріплюють барабан, вставля­ють у нього ротор та встановлюють його на приводний вал так, щоб прорізь втулки ротора співпадала з шпильками вала. Ротор пригвинчують до вала спеціальним болтом, встановлюють на ба­рабані змінний блок з гребінчастими ножами і закріплюють його відкидним болтом. Після цього підключають машину до електро­мережі, натискаючи копку "Пуск", вмикають електродвигун.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Різне»: