Сторінка
1

Планування і організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 для ведення кадастру на території міста Снятин Івано-Франківської області

Вступ

Актуальним питанням в даному курсовому проекті є планування і організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 для ведення кадастру на території міста Снятин Івано-Франківської області. Об’єкт робіт розміщений в м. Снятин Івано-Франківської області. Роботи виконуються на основі технічного завдання виданого Снятинським міським відділом земельних ресурсів і погоджено Снятинською міською радою. Площа яка підлягає зніманню складає 2258.392 га.

Виходячи із цілей топографічного знімання, умов технічного завдання та вихідних даних курсовий проект розроблено в наступному порядку:

1. Пояснююча записка. В даній частині приведено короткий опис вихідних даних отриманих із курсового проекту з дисципліни “Геодезія”.

Розробка технологічної схеми виконання робіт. В даному розділі приведено основні вимоги до топографічного знімання, а також розрахунково-технологічну схему виконання робіт з урахуванням ситуації і рельєфу території, що підлягає зніманню, масштабу і площі об¢єкту знімання, а також розроблено технологічну схему виконання робіт з урахуванням ситуації і рельєфу території, що підлягає зніманню, масштабу і площі об¢єкту знімання, а також наявного фотограмметричного обладнання.

Враховуючи вище наведені вимоги мною вибрано стереотопографічний метод знімання. В розділі виконано розрахунок основних даних для аерофотознімання та запроектовано планово-висотну прив’язку знімків.

2. Підрахунок об’ємів робіт. Складання кошторису на комплекс топографо-геодезичних робіт. Розрахунок трудових і грошових затрат виконано по нормативним розцінкам згідно правил і вказівок, які встановлені в діючих нормативних документах. Розрахунки і нормативи трудових затрат розраховані для виконання робіт на Снятиному об’єкті за допомогою поправочних коефіцієнтів проведені до умов робіт і оплати праці, які діють на час складання проекту.

3. Планування і організація робіт. В даному розділі проведені строки виконання робіт відповідно календарного плану, а також розроблені питання з організації проведення польових і камеральних робіт. Слід зауважити про те, що велика роль при розв’язанні завдань топографо-геодезичного виробництва належить технічному проектуванню, від якого залежить успіх виробництва.

Мета даного курсового проекту полягає в тому, щоб закріпити знання і підвищити рівень кваліфікації студентів із предмету “Організації і управління виробництвом”, що в подальшій нашій практичній діяльності матиме позитивний вплив на результати виконуваних нами робіт. Також даний курсовий проект можна використовувати, як елементарний (наглядний) приклад того, що потрібно виконувати, і як, при плануванні і організації виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 для ведення кадастру на необхідних нам територіях.

Розділ I. Технічна частина

1.1 Пояснююча записка

Відповідно до умов технічного завдання мною використані матеріали курсової роботи з дисципліни “Геодезія” для створення планово-висотної основи топографічного знімання на об’єкті Снятин Івано-Франківської області.

При проектуванні планової основи топографічного знімання на об’єкті мною запроектовано геодезичні мережі у відповідності до вимог “Інструкції”[1], а саме:

- полігонометричний хід 4 класу, характеристика якого наведена в таблиці 1.1;

- два полігонометричні ходи 1 розряду, характеристики яких наведені в таблиці 1.2;

- три ходи висотної основи технічного нівелювання.

Характеристика полігонометричного ходу 4 класу

Таблиця 1.1

Клас

полігонометрії

Довжина сторін, км

Довжина

ходу, км

Кількість сторін ходу

Назва

ходу

Форма

ходу

Smin

Smax

Sсер

4

0,6000

0,8625

0,779

4,675

6

п.тр.Коровіно,3кл-п.тр.Ріка,3кл

Видовжений

Характеристика полігонометричних ходів 1 розряду

Таблиця 1.2

Розряд

полігонометрії

Довжина сторін, км

Довжина

ходу, км

Кількість сторін ходу

Назва ходу

Форма ходу

Smin

Smax

Sсер

1

0,400

0,750

0,6625

0,86125

7

п.п. 1, 4кл-п.п.4,4кл

Зігнутий

1

0,475

0,7625

0,6806

0,6125

7

п.п.1,4кл-п.п.3,4кл

Зігнутий

Середня квадратична похибка полігонометричного ходу 4 класу М=77мм, його відносна похибка fоч=1/30400 при допустимій fдоп=1/25000.

Полігонометричні ходи 1 розряду мають середні квадратичні похибки:

- п.п.1,3кл.-п.п.4,4кл. М=178мм, fоч=1/24200 при fдоп=1/10000;

- п.п.1,4кл.-п.п.3,4кл. М=125мм, fоч=1/24500 при fдоп=1/10000;

Для удосконалення запроектованої геодезичної мережі мною запроектовано згущення планово-висотної основи з допомогою прямої і зворотної засічок.

На території Снятинського об’єкту запроектовано висотну основу топографічної зйомки методом технічного нівелювання, а саме три нівелірні ходи:

1.Rp Коровіно, IV кл-Rp Ріка,IV, який проходить по пунктах полігонометрії 4 класу із півночі на південь, довжина якого 4547 м;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Інші реферати на тему «Різне»: