Сторінка
8

Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства)

Додаток 5

Таблиця 5. Баланс підприємства

Номер рядка

Показник

На початок звітного періоду (тис. грн.)

На кінець звітного періоду( тис. грн.)

а

1

2

3

1

Власний капітал

4690

5790

2

Необоротні активи

4000

4390

3

Власні обігові кошти

690

1400

4

Довгострокові зобов’язання

1350

950

5

Наявність власних і довгострокових джерел покриття запасів

2040

2350

6

Короткострокові кредити та позики

1650

1700

7

Загальний розмір основних джерел покриття запасів

3690

4050

8

Запаси

3100

2300

9

Надлишок або нестача власних обігових коштів

-2400

-900

10

Надлишок або нестача власних коштів і довгострокових кредитів і позик

-1060

+50

11

Надлишок або нестача основних джерел покриття запасів

+590

+1750

12

Тип фінансової стійкості

Нестійкий

Нормальний

13

Запас стійкості фінансового стану, днів  

+23,2

+63

14

Надлишок або нестача коштів на 1 грн. запасів коп.

0,19

0,76

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Інші реферати на тему «Фінанси»: