Сторінка
1

Оцінка впливу програми ІНФО2000

Цілі і методологія огляду впливу

Цей документ підбиває підсумок головних результатів огляду впливу програми ІНФО2000, виконаного BIPE. Ціль документу — дати оцінку впливу на европейський ринок мультимедіа програми ІНФО2000, з метою виміру ефективності дій громадськості. Вивчення звернуло увагу на наступні пункти:

· визначення індикаторів виконання (роботи);

· ринковий розвиток;

· ринкові гравці;

· проекти.

Вивчення було розділено на три стадії.

Перша стадія була зосереджена на фінансовому і статистичному аналізі програми, на аналізі ринкових тенденцій (у недавньому минулому і найближчому майбутньому) і на змінах у регулюючій і технологічній структурі. Симпозіум із 20 учасників, організований у Парижі в грудні 1999, допоміг визначити ці ключові питання.

Додатки 1 і 2 із заключного повідомлення дають обліковий запис роботи, зробленої на першій стадії. Решта з роботи була сконцентрована на вищезгаданих ключових питаннях. Крім того, ця частина вивчення допомогла характеризувати контекст програми-спадкоємця.

Друга стадія, була сконцентрована на вивченні сукупності інформації щодо впливу програми ІНФО2000. Щоб робити це, звернулися до конкретних соціологічних досліджень і інтерв'ю. Приблизно 75 інтерв'ю були організовані, з учасниками, експертами і неучасниками; 18 соціологічних досліджень було проведено.

Третя стадія була присвячена синтезу і рекомендаціям. Вона була підтримана нa другому симпозіумі, проведеному в Парижі в березні 2000 року з 15 учасниками.

Даний огляд складається з трьох закінчених томів

Том 1 — виконавче резюме, що містить головні висновки і рекомендації;

Том 2 — власне заключне повідомлення, із розширеними дослідженнями і списком інтерв'ю, проведених BIPE;

Том 3 (Додатки до заключного повідомлення) пояснює роботи, зроблені в ході вивчення і включає:

· детальний статистичний аналіз програми (Додаток 1);

· проміжне повідомлення, що включає головні результати першого симпозіуму і ринкового огляду (Додаток 2);

· конкретні соціологічні дослідження (Додаток 3).

Коротка історія й організаційні особливості ІНФО2000

Програма була запропонована із врахуванням потреби в політичній дії на європейський рівень, щоб підтримати перехід Європи до Інформаційного Товариства, конкурентноздатності і зайнятості, як ясно сформульовано в Білій Книзі (офіційному виданні) Комісії.

Програма була офіційно розпочата Рішенням Ради 20 травня 1996, на 4-літній період із 1996 по 1999 рік. Її головними цілями були:

· стимулювати запит на мультимедіа, і на її використання;

· створювати сприятливі умови для розвитку індустрії європейського мультимедіа;

· внести вклад у професійний, соціальний і культурний розвиток громадян Європи.

ІНФО2000 була зосереджена на переході від преси до електронної публікації і на діалогових інформаційних службах мультимедіа, що швидко з'являються.

Комісія ІНФО2000 була відповідальна за виконання програми, їй допомагав Консультативний Комітет, складений із представників держав - членів ЄС. Разом із Консультативним Комітетом і іншими експертами, Комісія склала програму роботи.

У контексті програми дії, прийняті Комісією були головним чином здійснені встановленим способом, і, скрізь, де можливо, на підставі загальнодоступної вартості. Для більшої частини, вибір проектів із загальнодоступною вартістю був заснований на звичайній процедурі відкликань на пропозиції, які були видані в Офіційному Журналі Європейського Суспільства. Головний критерій для підтримки проектів при запитах був їхній потенційний внесок у досягнення цілі програми. Процедура реалізації повинна була врахувати інтереси усіх видів ринкових учасників і полегшувати їхню участь у програмі.

Статистичний аналіз програми

Оскільки одною з цілей вивчення впливу повинно було бути забезпечення необхідною інформацією для заключної оцінки програми, значна кількість роботи була присвячена сукупності й узгодженню статистичної інформації щодо програми, прийнятих дій і зв'язаних витрат. Витрати і бюджетні проблеми не розглядалися самі по собі, тільки з метою пояснювати вплив програми. Відповідно, організаційні особливості — не розглядалися.

Статистика по програмі була зібрана з документів, випущених центральної групою ІНФО2000 у Люксембурзі. Детальна інформація виходить від систематичного аналізу документів, зв'язаних з відкликаннями на пропозиції, що лежать у серце програми і її впливи на ринок і учасників. Результати були складені, базуючись на всій інформації доступний від середини березня 2000. Додаток 1 синтезує аналіз витрат.

Програма ІНФО2000 була здійснена відповідно до початкового Рішення Ради. Початковий бюджет, запропонований Комісією, був 100 млн. євро, бюджет, прийнятий Радою був 65 млн. євро; заключний бюджет програми був 68.6 млн. евро. З них біля 40 мільйонів було витрачено на підтримку проектів, що випливають із відкликань на пропозиції: 739 підприємств надавали підтримку (вивчення, обслуговування контрактів, заснування серверу WWW, його розвиток і обслуговування), операційні витрати (оцінки, публікації, участь на ярмарках і виставках, і т.д.).

Фірми, на яких орієнтувалася програма IНФО2000, були промислові і комерційні компанії. Ці компанії субсидувалися програмою.

Розподіл учасників по країнах:

· Франція, Великобританія, Німеччина та Італія — найбільш предсавлені країни, біля 55 % від загальної кількості учасників;

· Іспанія, одна з 5 головних країн Європи, зайняла 7 позицію з 6% учасників;

· Греция, що традиційно слабко бере участь у подібних програмах зайняла 8 позицію з 5% учасників.

Загальний синтез впливу ІНФО2000

Програма ІНФО2000 досягла своїх стратегічних цілей:

· програма INFO2000 мала ефект стимулювання на європейську мультимедійн промисловість

· ІНФО2000 виявила ринкові потреби через ініціювання творчих проектів;

· програма заохотила ділове товариство в межах європейської мультимедійної промисловості й особливо через проекти, що утягують компанії SME.

ІНФО2000 мала значимий вплив на ринкове середовище.

З боку попиту вплив був більш обмежений через множину чинників:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Інші реферати на тему «Реклама»: