Сторінка
1

Сучасна реклама в пресі

План

Вступ

1. Реклама в газетах

2. Реклама в журналах.

3. Реклама в додатках

4. Реклама в спеціалізованому друкованому виданні.

5. Види рекламних блоків і послуг для рекламодавців преси.

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Реклама у пресі на цей час є чи не найпопулярнішим засобом рекламування, але застосування реклами в пресі передбачає подолання численних проблем, особливо в багатонаціональних суспільствах, або там, де письменність знаходиться на низькому рівні. Проте преса залишається одним з найефективніших рекламних засобів. У країнах Півночі першорядним рекламним засобом є газети з багатомільйонними тиражами.

На Півдні преса розвивається разом зі зростанням письменності, красномовним прикладом чого є Нігерія. Щоб найкраще зрозуміти природу реклами в пресі, сл1д запам'ятати, що це - статичний засіб масової інформації, вадою якого е відсутність звуку, руху, реал1зму кольорів, а часто - густо і впливу. Але преса має і свою перевагу: споживач може зберегти номер з рекламою і знову її прочитати.

Яким чином можна вирішувати проблеми застосування реклами в пресі та чому преса залишається домінуючим засобом розповсюдження реклами? Ну, по - перше, творчі здібності спеціалістів використовуються для створення вражаючих рекламних оголошень. По - друге, газети та часописи є відносно дешевим та ефективним засобом впливу як на масову, так і на специфічну аудиторію.

Дві вищенаведені причини допомагають правильно зрозуміти суть рекламної справи і специфічних навиків, яких потребує ця справа.

Характерними ознаками успішної рекламної кампанії є: 1) творчі рішення, які привертають увагу споживача, збуджують його цікавість і, зрештою, спонукають його до дії; 2) ефективність витрат, яка досягається завдяки правильному вибору і застосуванню численних рекламних засобів. Все це вимагає взаємодії між трьома учасниками рекламної справи: рекламодавцем, рекламним агентством і власником органу масової інформації.

Ці професійні навики, яких потребує застосування реклами в пресі, також стають у пригоді, коли йдеться про інші рекламні засоби - радіо, телебачення, зовнішню рекламу, рекламу поштою, виставки, стенди в місцях продажу та рекламну літературу.

А для того, щоб краще розібратись у особливостях реклами у пресі слід розглянути її типи.

Рекламу в пресі можна розділити на три основних категорії: реклама в газетах, реклама в журналах і реклама в додатках. З погляду рекламодавців у кожної з цих категорій є свої недоліки і достоїнства. Виходячи з них, надалі виробляється первинний вибір рекламоносія: газети, журналу або додатка.

1. Реклама в газетах

Реклама в газетах – найпоширеніший вид реклами в пресі. Пов'язано це, у першу чергу, з малою кількістю недоліків і великою кількістю достоїнств цього виду реклами, а також із широким спектром можливостей, що надають різні типи газет.

З приводу недоліків. Багатьох рекламодавців не задовольняє низький творчий потенціал газет: у першу чергу - погана якість друку. Щотижневики й щоденні газети, маючи це на увазі, переходять на більш прогресивні способи друку, набагатокольоровість, на нові сорти паперу. Однак їм важко конкурувати з електронними засобами масової інформації не тільки через якість відтворення. Телебачення або Інтернет можуть не тільки розповісти, а й показати якісно, у кольорі, зі звуком, у русі, у визначеній послідовності, часом в інтерактивному режимі. Електронна реклама ніби дає людині можливість самій, за допомогою своїх очей (і слуху) оцінити запропоноване йому. У зв'язку з цим покупець може скласти собі досить широке представлення про продемонстровані на екрані предмети, товари, послуги або навіть технології. Газетам таке не під силу.

Інший недолік реклами в газетах - недовговічність. Газети, як правило, читаються тільки один раз. Відповідно «живуть» і оголошення в них. У щоденних газетах - день, у щотижневиках - кілька днів.

Газети традиційно не охоплюють молодь. Рекламодавцям для досягнення цієї групи населення доводиться використовувати інші засоби масової інформації.

Як негативний фактор рекламодавці відзначають ігнорування оголошень частиною читачів. Багато хто з них читає тільки новини і редакційні статті, репортажі, замітки, при цьому старанно обходять очима рекламні блоки або окремі оголошення.

Не йде на користь справі і конкуренція з іншими оголошеннями, Адже, як правило, повідомлення йде в рекламному блоці і змушено конкурувати із сусідніми оголошеннями в залученні уваги читача. Маленькі оголошення поруч з великими можуть загубитись зовсім.

Часто виникає невизначеність з місцем публікації. Якщо рекламодавець не заплатив за спеціальне місце, він ніколи не може бути упевнений у тому, що його оголошення не буде затерте іншими або сусідити з небажаним редакційним матеріалом.

А тепер про достоїнства. Дуже привабливим фактором практично для всіх категорій рекламодавців є відносно невелика вартість реклами в газетах. Багатьом компаніям просто не по кишені реклама на телебаченні. Але, маючи невеликий рекламний бюджет, вони можуть провести рекламну кампанію на сторінках преси: підібрати газету, що походить, розмір, кількість повторів і т.д.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Інші реферати на тему «Реклама»: