Сторінка
9

Політичне співробітництво України з країнами Центрально-Східної Європи в 1990-х роках

8. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин: Курс лекцій. – Львів: Світ, 1995. – 144 с.

9. Колодій А. Політологія – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

10. Краківський З. Становище України в сучасному світі // Державність. – 1991. – №3. – С. 27-32.

11. Литвин В. Українсько-словацькі відносини: історія та сучасність // Голос України. – 2003. – 4 жовтня – С. 4-5

12. Олійник О. СНД: Перспективи і реалії // Урядовий кур’єр. – 2000. – 27 січ. – С.3

13. Основи політичної науки: Курс лекцій / за ред. Б. Кухти. – 4 ч.: Міжнародна політика. – Л.: Кальварія, 1999, - 436 с.

14. Рябов С. Теорія міжнародної політики // Політологічні читання. – 1995. – №1 – С. 171

15. Сорока М. Світ відкриває Україну. Про зовнішню політику Української держави у 90-х рр. XX ст. – К.: Київська правда, 2001. – 782 с.

16. Табачник Д.В. Україна на шляху у світ. – Київ: Українська Академія державного управління при Президентові України, 1996. – 108 с.

17. Україна у міжнародних відносинах XX ст.: Навч. посібн. / За ред. проф. Я. Й. Малика – Львів: Світ, 2004. – 468 с.

18. Українська загальна енциклопедія: Книга знання в 3-х т. / Під ред. І.Раковського. - Львів; Івано-Франківськ; Коломия: Рідна школа, 1990. – 476 с.

19. Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 716 с.

20. Чекаленко Л.Д. Україна – Росія: проблеми „стратегічного” партнерства // Персонал. – 2006. – №4. – С. 30-36.

21. Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учеб. Пособие. – М.: Гардарики, 2005. – 590 с.

[1] Рябов С. Теорія міжнародної політики // Політологічні читання. – 1995. – №1 – С. 171.

[2] Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 716 с.

[3] Камінський А. Вступ до міжнародних відносин: Курс лекцій – Львів: Світ, 1995. – 144 с.

[4] Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б. Кухти. 4 ч.: Міжнародна політика. – Л.: Кальварія, 1999, - 436 с.

[5] Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учеб. Пособие. – М.: Гардарики, 2005. – 590 с.

[6] Камінський А. Вступ до міжнародних відносин: Курс лекцій. – Львів: Світ, 1995. – 144 с.

[7] Декларація про державний суверенітет України. 10 років: 1990-2000. – К., 2000.

[8] Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року

[9] Історія України / Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. – Львів: Світ, 1996. – 488 с.

[10] Табачник Д.В., Україна на шляху у світ. – Київ: Українська Академія державного управління при Президентові України, 1996. – 108 с.

[11] Олійник О. СНД: Перспективи і реалії // Урядовий кур’єр. – 2000. – 27 січ. – С.3

[12] Чекаленко Л. Д. Україна – Росія: проблеми „стратегічного” партнерства // Персонал. – 2006. – №4. – С. 30-36.

[13] Сорока М. Світ відкриває Україну. Про зовнішню політику Української держави у 90-х рр. XX ст. – К.: Київська правда, 2001. – 782 с.

14 Українська загальна енциклопедія: Книга знання в 3-х т. / Під ред. І.Раковського. - Львів; Івано-Франківськ; Коломия: Рідна школа, 1990. – 476 с.

[15] Зовнішня політика України в умовах глобалізації 1991-2003: Анотована історична хроніка міжнародних відносин – К.: Генеза, 2004. – 616 с.

[16] Гаврилишин Б. Україна і Росія у світовому контексті // Філософська і соціологічна думка. – 1991. – №10 – С. 3-7

[17] «Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією», прийнятий 31 травня 1997 р. - К., 1998.

[18] Дещинський Л. Є. Міжнародні відносини України: Історія і сучасність. 2. – Львів: Бескиди Біт, 2004. – 320 с.

[19] Україна у міжнародних відносинах XX ст.: Навч. посібн. / За ред. проф. Малика Л. Й. – Львів: Світ, 2004. – 468 с.

[20] Табачник Д.В., Україна на шляху у світ. – Київ: Українська Академія державного управління при Президентові України, 1996. – 108 с.

[21] Литвин В. Українсько-словацькі відносини: історія та сучасність // Голос України. – 2003. – 4 жовтня – С. 4-5.

[22] Краківський З. Становище України в сучасному світі // Державність. 1991. №3. С. 27-32

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Інші реферати на тему «Політологія»: