Сторінка
4

Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови

Гра” Закінчення речення”

Ведучий читає закінчені речення і пропонує дітям переписати їх, доповнити кожне з них словом назвою ознаки, протилежним за значенням перший гравець одержує 10 очок, другий – 9, третій – 8, і т.д.

Матеріал для гри:

- У лісі ростуть дерева товсті і .

- Ми збирали яблука солодкі і .

- Літом дня довгі, а зимою .

- Ловися рибко велика і .

- Діти повинні рости працьовитими, а не

Гра “Із слів розповідь”

Учасники одночасно відкривають конверти, де вміщені карточки із завданням і складають речення так, щоб вийшла зв’язна розповідь. Хто першим правильно складе розповідь одержує 10 очок, другий –9, третій – 8 і т.д. За кожну помилку знімають 2 очка.

Матеріали для гри:

Розвиткові мовлення, мислительних операцій синтезі, аналізу, порівняння, зіставлення. Узагальнення, виділення головного слугуватиме майже кожне запропоноване завдання.

1. Не стулить, на мить очей –

Вночі полює на мишей,

Зате удень відпочива

Ні, це не кішка, а . (Сова)

2. Дає здоров’я – спорт

Вагу – солодкий торт

Мед – працьовиті бджоли

Знання глибокі .(Школа)

1.Роками сусіди очі

Живуть у ставку і в річці

а)сміливі й красиві одні

б) а другі завжди – мовчазні

(Жаби – риби)

1.По траві повзла змія,

Налякався добре я

Від гадюки біг чимдуж

А то виявився .(Вуж)

2.Маю роги і одне вушко.

Хто така, відгадали (Кружка).

1.Всіх уранці піднімає

Хоч у нього ру4к нема (Будильник)

2.Добули її з води

Білосніжною, твердою

Знову ж кинули туди

Вмить зробилась водою.

(Сіль)

З дитинства годує і поїть слона, працює невтомно, як робот. Тут відповідь правильна одна Це . (хобот).

Народився із землі.

Зарум’янивсь на вогні

І з’явився на столі

До борщу тобі й мені (Хліб)

1. І тато, і мама, дідусь, і бабуся

Раніше мене називали Бруднуля,

А зараз вони називають – Данило

Бо виручив друг мій по імені . (мило)

2.Невидимий вітер, немов футболіст,

Ганяв по дорозі березовий

Я слідом ішов через площу і міст

На пошту відправити братові . (лист)

В структур проведення позакласної роботи з української мови можна включити розв’язання кросвордів.

Кросворд “Прямо по курсу”

Записавши у вертикальних стовпчиках (1-7) правильні відповіді, учні зможуть прочитати у виділених клітинках назву дуже важливого предмета на кожному пароплаві, кораблі.

1. Буря, негоди на морі.

2. Корабельні сходи.

3. Одна з необхідних якостей капітана.

4. Той, хто підтримує зв’язок судна з берегом.

5. Шмат полотна, за допомогою якого вітер рухає човен.

6. Хижа морська риба.

7. Великий сучасний пасажирський корабель.

Відповіді: 1. Шторм. 2. Трап з Увага. 4. Радист. 5. Вітрило 6. Акула. 7. Лайнер.

(Штурвал)

Кросворд “Інструменти-приладдя”

Називаючи приладдя-інструменти, діти і розв’яжуть цей кросворд.

Відповідь: (лійка, відро, граблі, кочерга)

Кросворд “На борту “Хвилі”

Якщо правильно вписати у відповідні клітинки по горизонталі шість слів, то у виділеному вертикальному стовпчику3 прочитаєте, як називається найпоширеніша морська професія.

1. Одна з найбільших за розмірами водойм на Землі (Море).

2. Плавуча льодова гора. (Айзберг)

3. Накриття з парусини для захисту від сонця, дощу). Тент).

4. Місце якірної стоянки суден. (Рейд).

5. Річкова або морська хижа риба (Окунь)

6. Небесне світило, один з орієнтирів для моряків у плавання(Сонце).

Позакласна робота на уроках української мови дає змогу в цікавій формі комплексно вивчати мову, ілюструвати, повторювати, закріплювати, поглиблювати знання учнів, розвивати, вдосконалювати їхню грамотність. Це посилює практичну спрямованість усної та писемної мовленнєвої діяльності учнів.

Вміло і цікаво проведені вчителем позакласні заняття дають можливість учням не лише глибше пізнати закони мови, а й привчитися працювати з науково-популярною літературою з мовознавства, зі словниками різних типів, удосконалювати рівень свого усного і писемного мовлення в старших класах.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Журнал “Початкова школа” № 9 (1990 р.)

“Початкова школа” № 9 (1991 р.)

“Початкова школа” № 9 (1991 р.)

“Початкова школа” № 9 (1993 р.)

“Початкова школа” № 9 (1993 р.)

2. Посібник для вчителя, “Цікава граматика” А.Д. Стріха, А.Ю. Гуревич.

3. К.І. Тоцька “Збірник орфоепічних вправ з української мови для 1-3 класів”

4. О.А.Безбакх, А.І. Тертична “Дидактичний матеріал з української мови для 2 класу”.

5. Я.Є. Яремко “Весела абетка”

6. Українські народні загадки “Реве віл на сто гір”

7. “Пізнавальні завдання з ознайомленням з навколишнім світом в 1-2 класах”.

8. Збірник текстів “Веснів очка”.

[1] Концепція середньої заг. осв. нац. школи України – К., 1992,с. 5.

[2] А.М. Пєшковський. Мова мого народу. К, 1984 – ст 45.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: