Сторінка
1

Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови

ПЛАН

1. Роль позакласної робити в розвитку інтересу до вивчення української мови.

2. Використання малих фольклорних жанрів: (скоромовки, лічилки, за гальки, прислів’я, приказки) у позакласні роботі.

3. Ігри під час навчання дітей грамоти та розділу !Фонетика”.

4. Організація позакласної роботи під час вивчення частин мови та елементів синтаксису.

5. Навчальне і виховне значення позакласної роботи з української мови.

Сучасна початкова школа має застосувати педагогічні доцільні методи навчання завдяки яким учні повноцінно засвоюють знання, інтенсивно розвивають творчу активність і самостійність.

“В сучасних умовах школа об’єктивно виступає провідним фактором прилучення молоді до національної культури і традицій. Тут закладаються основи національної самосвідомості , прищеплюється любов до рідної мови, до своєї культури повага до народу. Кожна людина має глибоко відчувати приналежність до свого народу і водночас усвідомлювати себе громадянином країни і суб’єктом світової цивілізації. Національний компонент змісту освіти повинен включати знання рідної мови і літератури, історії свого народу, його традицій, звичаїв, ідеалів, витоків, особливостей рідної культури, усної народної творчості, знання про суспільний і держаний устрій України, її міжнародне становище, населення, природні ресурси, економіку, науку, культуру.

Національне самовизначення школи вимагає широкого відображення національних елементів у виховній діяльності, відродження краєзнавчої роботи, залучення учнів до активної участі в збереженні і охороні святинь свого народу.[1]

В удосконаленій програмі з української мови для учнів 1-4 класів акцентується на вивченні мовних явищ у їх взаємо в’язку і взаємозумовленості та забезпеченні на цьому ґрунті розвитку мислення та мовлення учнів.

Програми містять матеріал, необхідний для формування у молодих школярів знань і вмінь, які є базою їхнього подальшого навчання. Посилено увагу до вироблення в учнів загально навчальних умінь і навичок, забезпечення практичної спрямованості уроків.

Поряд з використанням на уроках мови відомих методів і прийомів, потрібно широко використовувати в навчальній діяльності ігрові прийому, ігри.

Звертаючись до вчителів початкових класів В.О.Сухомлинський писав:

Ваше найважливіше завдання закласти міцний фундамент знань. Настільки міцний, щоб учителям, які працюватимуть після вас, взагалі не треба було думати про фундамент, у процесі навчання велике значення має ігровий матеріал.

Використовуючи в навчальній роботі елементи гри, вчитель має змогу зробити серйозну розумову працю дітей захоплюючою і тим самим полегшити її.

Цікаві вправи та ігри з мови використовуються на всіх етапах уроку. За їх допомогою можна перевірити, як учні виконали домашнє завдання. полегшити розуміння нового матеріалу, його закріплення, Особливо при вивченні фонетики, частин мови та елементів синтаксису.

Ось уже декілька років відповідно до шкільної реформи працює нова чотирирічна початкова школа. У перших класах навчаються учнів шестирічного віку. Відповідно до віку учнів, особливостей їхнього сприймання, властивості пам’яті, мислення складено програми для 1-4 класів.

Для шестирічних першокласників процес навчання грамоти триває протягом усього навчального року.

Період навчання грамоти – це один з найважливіших у житті дітей. Коли розвивається їхнє мислення й мовлення. Зростає свідомість, формується особистість в цілому.

“Фонетика” – це найцікавіший, найближчий до дитини куточок природознавства, і перед граматикою, як такою, вона має саме всі ті природні науки від гуманітарних .” стверджував А.М. Пєшковський.[2]

Враховуючи складність звукових спостережень, період навчання грамоти слід організувати так, щоб шестилітки сприймали матеріал в цікавій роботі, щоб не перевтомлювалися, щоб вона не викликала негативних емоцій. Усе навчально-виховна робота з рідної мови із дітьми – шестилітками повинна ґрунтуватись на принципі гри-навчання. оскільки в цьому віці гра серйозна діяльність.

Заняття. На яких діти оволодівають звуковою системою рідної мови, як ніякі інші, можна перетворити в цікаві вправи. Логічні вправи, таблиці, слова в аналітико-синтетичній формі, анограми, ребуси за участю близьких дітей казкових героїв (Барвінок, Сава, Чебурашка, Незнайко та інші), які допомагають шестилітками у доступній формі оволодівати складними мовними одиницями, як аналіз і синтез, порівняння (зіставлення і протиставлення) класифікація, обстрагування.

Дуже часто в початкових класах використовують ребуси. До ребусів найчастіше входять слова, правопис яких програма рекомендує запам’ятати.

На позакласних заняттях з української мови часто використовують і скоромовки. Скоромовки – це жанр народної творчості. Жартівливий вислів, скомпонований із важких для швидкої вимови слів. Діти охоче розважаються скоромовками. Це корисні і цікаві вправи для них. Цінність скоромовок полягає не в смисловому навантаженні чи оригінальних засобах слів, вимова яких потребує певних зусиль і сприяє виробленню дикції, правильної артикуляції, що у свою чергу, підвищує культури усього мовлення.

Особливо цікавими є скоромовки діалогічної форми. Учні поділяються на групи, залежно від кількості дійових осіб.

1 клас

1. “Когут каже”

Когут каже:

- Вовки ідіть.

Баран каже:

- Де?

А пес каже:

- Онде! Онде!

Квочка каже:

- Клопіт мій, клопіт мій,

Де курятка подіти?

А качка каже:

- Так і треба, так, так.

2. На місточку скоромовка

Сіроманця стріла вовка.

Скоро мовить вовк почав –

Ледь язик не поламав!

То була та скоромовка

Для Івасика –

Не для вовка.

3. Гуска грає на гітарі

Гелготить гусак гагарі,

Горобець гука грака,

Ґава гатить гопака.

4.Тишком-нишком

Вийшла мишка із нори

В шкребе тушки ніс і вушка догори

2 клас

Хитру сороку

Спіймати морока

А на сорок сорок –

Сорок морок.

На печі, на печі

Смачні та гарячі

Пшеничні калачі –

Хочеш їсти калачі,

Не сиди на печі.

З учнями 3 класу можна вивчити скоромовки, де повторюються потрібні звуки:

Мурашка муркоче –

Морозива хоче.

Мурашко руденький, -

Замерзнеш дурненький.

Очиці у вовчиці –

Неначе блискавиці.

Учні 4 класу легко можуть вивчити такі скоромовки:

Пришов Прокіп – налляв окріп.

Іде Гаврило – ще не зварилось

Прийшов Денис – налляв сім мис

Прийшов Тарас – з’їв усе нараз.

Летів горобчик, сів на стовпчик

Пробіг хлопчик, утік горобчик

Годувала Ґава ґавенят на ґанку

Зготувала в горщику гарну запіканку.

В початкових класах використовуються найрізноманітніші ігри та цікаві вправи. Але використовувати їх потрібно з врахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: