Сторінка
1

Нове в педагогіці

Активний тип навчання передбачає застосування методів, що стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів. Основними методами цього навчання є: самостійна робота, проблемні і творчі завдання. Питання учня до вчителя і навпаки, що розвивають творче мислення.

Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання, де вчитель і учень є рівноправними суб’єктами навчання. Вчитель є рівноправними суб’єктами навчання. Вчитель виступає в ролі організатора, лідера групи.

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, спільне розв’язання проблем.

Коли ж до роботи залучається слухова і зорова пам’ять, збільшується шанс задовольнити потреби різних учнів, чий спосіб сприйняття матеріалу може суттєво відрізнятися. Проте активізації лише зорової або слухової пам’яті недостатньо. Понад 24000 років тому Конфуцій наголошував:

Те, що я чую, я забуваю,

Те, що я бачу, а пам’ятаю,

Те, що я роблю, я розумію.

Дещо змінивши слова видатного китайського філософа, можна сформулювати кредо інтерактивного навчання:

Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю.

Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю -

я набуває знань і навичок.

Коли я передаю знання іншим,

стаю майстром.

Пояснення, демонстрація самі по собі ніколи не дадуть справжніх, стійких знань. Цього можна лише досягти за допомогою активного (інтерактивного) навчання.

Щоб подолати ускладнення в застосуванні інтерактивних технологій і перетворити слабкі боки їх на сильні, треба пам’ятати:

Інтерактивні технології потребують певної зміни всього життя класу, а також значної кількості часу для підготовки як учнів, так і педагога. Починайте з поступового використання цих технологій.

Краще ретельно підготувати кілька інтерактивних занять у навчальному році, ніж часто проводити похапцем підготовлені “ігри”.

Використовуйте спочатку прості інтерактивні технології: роботу в парах, у малих групах мозковий штурм.

На одному занятті можна використовувати одну-дві інтерактивні вправи, а не цілий калейдоскоп їх.

Мотивувати учнів до вивчення теми шляхом добору найцікавіших випадків, проблем; оголошувати очікувані результати.

Використання інтерактивних технологій уможливлює фахове вдосконалення, спрямовує на навчання разом із учнями.

Форми організації інтерактивного навчання

У сучасній педагогіці вирізняють чотири форми навчальної діяльності учнів:

1. Парну (робота учня з педагогом чи однолітком один на одного).

Фронтальну (учитель навчає одночасно групу учнів або весь клас).

3. Групову або кооперативну (всі учні активно навчають один одного).

4. Індивідуальну (самостійну) роботу учня.

Інтерактивне навчання використовують в разі застосування фронтальної й кооперативної форми організації навчальної діяльності учнів передбачає навчання однією людиною групи учнів або цільового класу. Всі учні в кожен момент часу завданням із подальшим контролем результатів.

Кооперативна форма навчальної діяльності учнів – це найскладніша, дуже специфічна форма організації навчальної діяльності учнів.

За кооперативної форми організації навчальної діяльності учнів провідну роль відіграє спілкування і взаємодія учнів один з одним. Продуктивною кооперативна робота може бути лише тоді, коли склад груп постійно змінюється і кожен учень так чи інакше спілкується з усіма іншими учнями. Можна виокремити такі ознаки колективної роботи:

1. Наявність у всіх її учасників спільної мети.

2. Поділ праці, функцій і обов’язків.

3. Співпраця і товариська взаємодопомога.

4. Суспільно корисна діяльність усіх і кожного зокрема.

5. Обсяг роботи, що її виконала група, завжди більший за обсяг роботи, виконаної кожним її членом чи часткою групи зокрема.

Кооперативне навчання сприяє активному засвоєнню матеріалу. Спільні дії у малих, обговорення матеріалу з іншими, навчання один одного дають можливість краще зрозуміти, опанувати матеріал.

Чому інтерактивне навчання можна розглядати як сукупність технологій .

Технологія інтерактивного навчання – це така організація навчального процесу, за якої неможлива неучасть у процесі пізнання: або кожен учень має конкретне завдання, за виконання якого він має публічно відзвітуватися, або від його діяльності залежить якість виконання поставленого перед групою завдання.

Кооперативне навчання – це форма організації навчання у малих групах, об’єднаних спільною метою. Зарубіжні дослідження кооперативного, конкурентного й індивідуального навчання доводять, що співробітництво зумовлює:

а) вищий рівень досягнень і більшу продуктивність;

б) панування турботливіших, чуйніших і відданіших взаємин;

с) міцніше психологічне здоров’я дітей, соціальну компетентність і самоповагу.

Найважливіші елементи кооперативного навчання: позитивна взаємозалежність, особистісна взаємодія, індивідуальна і групові підзвітність, розвиток навичок міжособистісного спілкування та спілкування у невеликих групах. Оптимальною вважають групу з 3-6 осіб. Групи з 2 осіб (пара) забезпечують високий рівень обміну інформацією і низький рівень розбіжності думок. Розбіжності думок складніше подолати у групах з парною кількістю членів. Найчастіше пару і групову роботу проводять на етапі застосування знань. Це може відбуватися одразу після викладу вчителем нового матеріалу, на початку нового уроку замість опитування. На спеціальному уроці, або бути частиною повторювально-узагальнюючого уроку.

Робота в парах (обличчям до обличчя, один – удвох – усі разом). Думати, працювати в парі, обмінюватися думками.

Магічні дрібнички

Учнів об’єднують у пари чи групи, а не розподіляють. Не треба говорити “правильна відповідь чи неправильна”, варто допомогти опанувати інформацію і прийняти власне рішення. Рішення учнів треба сприймати серйозно, треба слідувати за тим, щоб ніхто не залишився поз групою.

Як працювати в парах є різновидом роботи в малих групах. Ця форма роботи вможливлює набуття вміння і навичок співпраці, активного слухання, висловлювання, переконання, вироблення спільного рішення. Роботу в парі варто організувати так:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: