Сторінка
1

Графічні можливості малюнку пером в процесі підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва

Проблема графічних можливостей малюнку пером для розвитку професійних умінь у студентів художньо-графічного факультету не нова. Як відомо, всі діти дошкільного і молодшого шкільного віку люблять малювати, охоче користуються будь-якими графічними матеріалами. Для них малювання — улюблене заняття, особливо, коли в руках тримають фломастери або гелеві ручки. Вони різноманітні за кольором, формою, по величині, мають красивий зовнішній вигляд, викликають у дитини приємні відчуття від самого процесу малювання. Особливістю цих матеріалів є незвичайна легкість нанесення зображення на папір. Кулясте перо ручки ковзає по поверхні паперу в будь-якому напрямі, залишаючи красиву чітку лінію. Ручка, заправлена вмить сохнучим гелем, доступна дітям будь-якого віку, вона дозволяє малювати швидко і вільно.

Відзначаючи інтерес учнів до малювання пером, слід відмітити, що в даний час в системі підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва, які працюватимуть з учнями, воно носить лише рекомендаційний характер. Системного підходу до викладання малюнка пером на художньо-графічних факультетах немає. На наш погляд, воно необхідне і можливе за умови усвідомлення викладачами і студентами професійно-педагогічної значущості даного виду образотворчої діяльності.

Розглядаючи проблему розвитку професійних умінь у студентів ХГФ, ми вважаємо, що вже на початкових етапах навчання слід використовувати можливості засобів малюнка пером в процесі підготовки фахівців, здатних працювати будь-якими графічними матеріалами.

Збагачуючи учбовий процес шляхом чергування тривалих програмних завдань, що виконуються олівцем, і коротких начерків, замальовок за допомогою пера, першокурсники дістають можливість, одночасно з глибоким засвоєнням основ образотворчої грамоти, формувати і розвивати професійні уміння працювати різними матеріалами. Набуваючи знань по малюнку, освоюючи специфіку малюнка пером, студенти вчаться виконувати тривалі роботи з докладним аналізом об'єктів, що зображаються, і вільні, швидкі замальовки, які розвивають уміння бачити натуру більш узагальнено, без подробиць, вибираючи головне, характерне. Крім того, малювання пером в значній мірі впливає на розвиток творчих здібностей студентів, їх образного мислення, формування художнього смаку в процесі професійної підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва.

На сьогоднішній день накопичений багатовіковий досвід майстрів образотворчого мистецтва, які створили неперевершені зразки малюнка пером, і залишили нам певні рекомендації по його освоєнню, що розкривають можливості навчання цьому виду образотворчої діяльності.

Виразні засоби і образотворчі особливості малюнка пером дозволяють поглянути на них з учбових позицій. Техніка малювання пером специфічна, відрізняється від техніки малювання олівцем, але вона органічно зливається із завданнями учбового малюнка. Його образотворчі особливості добре вписуються в учбовий процес, доповнюючи традиційний учбовий малюнок олівцем. Малювання олівцем і пером з'єднуються у вирішенні одних і тих же учбових завдань, і народжується нове, повніше уявлення про реальний світ, про способи його бачення і зображення, розширюються пізнання студентів в області образотворчого мистецтва. Малювання пером дозволяє вивчити предмет повніше, розвиває швидке і цілісне сприйняття і зображення об'єктів, народжує у початківців-художників сміливість, упевненість в своїх силах. Чергування роботи олівцем і пером на початкових етапах навчання складає двоєдиний процес глибокого освоєння студентами образотворчої грамоти. Володіючи специфічними образотворчими можливостями, виразними засобами, кожен з видів учбового малюнка перетворюється на складову частину цілого, будучи при цьому відносно самостійними. Навички, отримані студентами в ході роботи згаданими графічними матеріалами, взаємно збагачуючись, отримують подальший розвиток.

Проблема розвитку професійних умінь у студентів ХГФ, на нашу думку, може вирішуватися активніше шляхом правильної організації учбових занять, продуманою цілісною системою навчання студентів, в структурі якої певне місце відводиться завданням, що виконуються засобами малюнка пером.

Час, витрачений на виконання різних завдань засобами такого малюнка, а також самостійна робота студентів, компенсується результатами глибшого вивчення основ образотворчої грамоти, формуванням і розвитком більш високого рівня професійних умінь у студентів ХГФ, здатних працювати будь-якими графічними матеріалами, що так необхідно вчителеві образотворчого мистецтва в сучасній школі.

Малюнок пером, як ми його сьогодні розуміємо, пройшов довгий шлях формування. Численні джерела свідчать про те, що це один з найстародавніших видів малюнка в історії людства. Майстри західноєвропейського і російського образотворчого мистецтва широко використовували малюнок пером в своїй творчості і створили зразки віртуозної майстерності, на яких вчаться всі подальші покоління молодих художників. Малюнок пером, як один з найстародавніших видів, був предметом навчання впродовж століть. Його засоби використовувалися для розвитку професійних умінь в учнів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Образотворче мистецтво»: