Сторінка
1

Подвійна домінанта в каденції

1. Попередні відомості

Різні види мажору і мінору - натуральний, гармонічний, мелодичний - об'єднуються однією загальною ознакою: всі ці лади - діатонічні; їх співзвуччя в своїй сукупності підкоряються тоніці безпосередньо як її домінанта, субдомінанта або побічні акорди.

Разом з діатонікою широко застосовується вихід за її межі; він досягається введенням в ладотональність хроматичних нестійких акордів.

Хроматичні акорди привносять нові тяжіння, збагативши акордові засоби ладу, а тим самим і його виразні можливості. При цьому, проте, всі ці нові акорди також об'єднуються тонікою, хоча і не безпосередньо.

2. Група акордів подвійної домінанти

Серед хроматичних акордів найбільш поширені акорди, що є домінантовою гармонією по відношенню до домінанти діатонічної системи ладу.

Приймаючи, наприклад в До мажорі домінантові тризвуки як би за тимчасову тоніку, можна побудувати наступну групу домінантових акордів до неї:

Найважливішою відмінною рисою акордів цієї групи є підвищений IV ступінь гамми: натуральний IV ступінь служиьт ознакою субдомінантової гармонії (S, SII, SII7), але, будучи підвищеною, вона міняє свою функцію.

Акорди даної групи отримали назву подвійної домінанти: вони позначаються здвоєною буквою - DD.

Для акордів, що будуються від V ступеня по відношенню до діатонічної домінанти, приєднується лише позначення вигляду, наприклад: DD6, DD43, DD9 і т.п. Акорди ж, ввідні до домінанти, одержують, окрім основного звуку DD, римську цифру VII і значок вигляду, наприклад: DDVII7, DDVII65 і т.д.

Примітка. Акорди, відзначені в прикладі 422 зірочками, належать до самих вживаних в практиці.

В мажорі, в акорді DDVII7 (а також в його першому обернення DDVII65), поміщеному перед К64, Ш знижений ступінь (септима зменшеного ввідного септакорду до домінанти) нерідко готується як II підвищена, мелодично тяжіюча до III ступеня (сексті К64:

Акорди групи DD в мінорі співпадають по будові з відповідними акордами однойменного мажору, за деякими виключеннями, а саме: нонакорд в мажорі може бути і великий і малий, в мінорі - тільки малий; ввідний септакорд в мажорі - і зменшений і малий, в мінорі - тільки зменшений:

3. Роль подвійної домінанти

Через звичку до певних кадансових оборотів слух після субдомінанти чекає цілком можливої і звичайної появи домінанти

Якщо ж після субдомінантової гармонії вводиться подвійна домінанта, то виникнення нових тяжінь перетворює можливість появи домінанти в необхідність, оскільки акорд DD вимагає розв’язання в домінанту (як в свою тоніку) -

4. Приготування подвійної домінанти

Після субдомінантової гармонії (S, SII, SII7 S7) будь-який акорд DD вводиться хроматичним ходом основного звуку S (або терції SII і SII7) у ввідний звук DD.

Оскільки для кадансової субдомінанти характерне приміщення в басу основного звуку S, хроматичний крок доручається саме басу, рідше верхньому або середньому голосу.

Якщо в субдоминаитовій гармонії подвоєний її основний звук (або, що все одно, терція SII), то для уникнення заперечення користуються наступним прийомом: одночасно з підвищенням IV ступеня в одному голосі її подвоєння в іншому з голосів йде вниз на цілий тон (утворюється зменшений DDVII7) або на півтон (утворюється малий DDVII7):

Нерідко подвійна домінанта вводиться безпосередньо після T або TSVI:

5. Розв’язання DD в домінантів тризвук через К64

Кадансовий квартсекстакорд - майже обов'язкова приналежність класичного кадансу в зарубіжній музиці XVIII і XIX століть. У зв'язку з цим розв’язання DD в D через КD64 - явище найзвичайніше як в заключній каденції, так і в половинній.

При цьому в басу акорду DD поміщається один з тих звуків які оточують бас К64, тобто або IV# або VI ступінь гамми Ввідний звук DD (IV#) йде при розв’язані по своєму тяжінню, тобто на малу секунду вгору, загальні звуки залишаються на місці:

6. Безпосереднє розв’язання в домінанту

Співвідношення акордів подвійної домінанти з домінантою аналогічно співвідношенню домінанти з тонікою. Тому, наприклад, акорд DD7 розв’язується в домінантів тризвук, як домінантсептакорд - в тонічний тризвук:

а акорд DDVII7 розв’язується в D, як DVII7 в Т:

Той або інший акорд DD з'являється іноді в каденції як допоміжний між К64 і його повторенням:

Приклад гармонізації:Інші реферати на тему «Музика»: