Сторінка
1

Ринковий попит на ресурс

1. Поняття ринкового попиту на ресурс. Вплив на криву попиту зміни продуктивності.

2. Вплив на криву ринкового попиту ресурсу цін на інші ресурси.

3. Еластичність попиту на ресурс.

4. Оптимальне співвідношення ресурсів.

1. Ринковий попит на ресурс – сума всіх кривих індивідуального попиту, або всіх кривих ГПГВ, для всіх фірм, які використовують даний ресурс.

Оскільки попит на ресурс є похідним від попиту на продукт, то не дивно, що люба зміна в попиті на продукт буде впливати на ціну продукту і, отже, на ГПГВ даного ресурсу. Звідси, при інших рівних умовах, зміни в попиті на продукт, який виробляється певним видом праці, приведе до зрушення (зсуву) в попиті на працю в тому ж самому напрямку (попит на продукцію зросте – більше працівників потрібно, впаде – менше). Так, наприклад, крах фондової біржі в 1987 р. привів до скорочення об’єму щоденних продаж акцій і відповідному падінню попиту на біржових маклерів, викликавши хвилю звільнень на Уолл-стріт. Аналогічно, різке підвищення цін на нафтопродукти, природній газ та електроенергію, із середини 70-х років, відобразилось на збільшенні попиту на звичайні дров’яні печі. Цікаво, що на ринку праці це відобразилось в зростанні попиту на трубочистів.

Також, слід відмітити, що при незмінності інших факторів, зміна в продуктивності праці приведе до однонаправленої зміни кривої попиту на працю.

Продуктивність любого ресурсу можна змінювати декількома шляхами.

1. Дані про граничну продуктивність, наприклад праці, будуть залежати від кількості інших пов’язаних з нею ресурсів. Чим більша величина таких пов’язаних із працею ресурсів, як капітал і земля, тим більша буде гранична продуктивність та попит на працю.

2. Технологічні вдосконалення здійснюють той самий ефект. Чим вища якість капіталу, тим більша продуктивність праці. (праця сталелитників, працюючих на сучасних кисневих конвертерах, в які вкладена певна кількість реального капіталу, є більш продуктивною, ніж праця тих, хто працює на старих мартенівських печах, в які вкладена також кількість реального капіталу).

3. Збільшення якості самого перемінного ресурсу – праці – викличе збільшення граничної продуктивності і, відповідно, попиту на працю.

Порівняно з Україною в США працівники цілком здорові та мають вищий рівень підготовки, і в більшості галузей вони працюють з використанням більш крупного та більш ефективного набору засобів виробництва, а також багатих природних ресурсів. Це сприяє стійкому високому попиту на працю. Зі сторони пропозиції на ринку праця є відносно рідкісним ресурсом в порівнянні із більшістю країн, зокрема Україною. Стійкий попит та відносно обмежена пропозиція породжують високі ставки заробітної плати.

2. Аналогічно, як зміна в цінах на інші продукти викликає зміну в попиті на якийсь інший певний товар, так і зміна в ціні на інші ресурси може змінити попит на якийсь конкретний ресурс.

Як ефект впливу зміни ціни одного продукту на попит на інший продукт залежить від того чи є ці продукти замінниками чи взаємодоповнюючими один одного товарами, так і ефект впливу зміни ціни на один ресурс на попит на інший буде залежати від їх взаємозалежності та ступеня їх доповнюваності.

Ресурсозамінники.

Припустимо, що праця і капітал можуть замінювати один одного, тобто фірма може виробляти продукцію, використовуючи більше праці і менше капіталу, чи навпаки. Також, припустимо, що ціна на машинне обладнання падає. Відповідний вплив на попит на працю буде результатом двох протилежних ефектів: ефекту заміщення і ефекту об’єму продукції.

По-перше, падіння ціни на машинне обладнання приведе до того, що фірма буде прагнути заміщувати працю машинним обладнанням. Це є характерною рисою фірм, які прагнуть виробити певну кількість продукції з найменшими витратами. Тобто, ефект заміщення знизить попит на працю.

По-друге, при падінні ціни на машинне обладнання також знизяться витрати при виробництві різних об’ємів продукції. Із скороченням витрат фірмі вигідніше виробляти і реалізовувати більшу кількість продукції. А таке збільшення об’єму виробництва призведе до зростання попиту на всі ресурси, в тому числі, і працю. Отже, ефект об’єму призводить до зростання попиту на працю.

Ефекти заміщення і обєму продукції явно діють в протилежних напрямках. При падінні ціни на капітал (машинне обладнання) ефект заміщення знижує, а ефект об’єму продукції підвищує попит на працю. Фактично вплив на попит на працю буде залежати від відносних величин цих двох протилежних ефектів.

Отже, якщо ефект заміщення переважає ефект об’єму продукції, то зміна в ціні ресурсозамінника викликає однонаправлену зміну в попиті на працю (зниження ціни на капітал приведе до зниження попиту на працю). Якщо ж ефект об’єму продукції переважає ефект заміщення, то зміни в ціні ресурсозамінника викликають різнонаправлену зміну в попиті на працю.

Взаємодоповнюючі ресурси.

Якщо праця і капітал є взаємодоповнюючими ресурсами (один працівник на один станок), то зниження ціни на машинне обладнання приведе до зростання попиту на працю.

Отже, зміни в ціні взаємодоповнюючого ресурсу (капіталу) приводять до різнонаправленої зміни в попиті на працю.

Отже, крива попиту на ресурс (працю) збільшується (пересувається вправо), коли:

- збільшується попит на (а відповідно і ціна) продукт, який виробляється цією працею;

- збільшується продуктивність праці;

- зменшується ціна на ресурсозамінник при умові, що ефект об’єму продукції сильніше ефекту заміщення;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Мікроекономіка»: