Сторінка
3

Визначення біологічної активності стирилових похідних четвертинних солей хінолінію

R N CH===== N – C2H5

R3

(І-ХІ)

Овал: +

Н11С5 – N CH===== N – C5H6

І

(ХІІ)

R3:Н(а); СН3(б); СОСН3(в)

Маккінстрі довів, що найпростіший представник цього класу барвників, хіноліновий синій (ХІІ) показав високу активність in vitro проти збудників дифтерії, і грам-позитивних коккових бактерій. Були досліджені й інші біологічні властивості цих сполук. Тому цікавило досліджувати не вивчені в цьому відношенні представники класу.

З метою вивчення антимікробної активності були синтезовані три серії монометинових барвників з різним значенням R3: серія “а” - R3 = Н, серія “б” - R3 = СН3, серія “в” - R3 = СОСН3.

Всі синтезовані сполуки являють собою темні порошки, добре розчинні в полярних. Нерозчинні в неполярних органічних розчинниках і легко розчинні у воді. Найактивнішими виявилися сполуки серії “б”, які містять N – бензольні замісники R1 = C6H5CH2 (Іуб, Уб, У1б), причому їх активність збільшується в ряду при таких значенням R2: 6-ОСН3<Н<6-СН3. Дещо меншою активністю володіють препарати Пб (R3 = СН3, R2= 6-ОН) і Іхб (R1= СН3, R2= Н), а за ними І б (R1= СН3, R2= Н) і Ушб (R1= C6H5, R2= бензо (f)). Найменша активність у барвників серії “в” (R3 = СОСН3). Малоактивними сполуками у всіх трьох серіях “а”, “б” і “в” виявилися препарати УШ, Х і ХІ.

Найчутливішисм до монометинціановим барвником (І-ХІ) виявився Рs. Aerog. Менш чутливим – Cand. all. і Bac.antr. Найменш чутливими є E.coli Staph. аureus.

Експериментальна частина

Визначення біологічної активності 1 – бензил – 3 метил – 4 [n – диметиламіностирил] – 6 метоксихіноліній перхлорату і 1-етил – 3- метил – 4 – [n – диметиламіностирил] – хіноліній перхлорату.

1.1. Обладнання і реактиви

- Автоклав електричний (ГОСТ 9586-75)

- Вага лабораторна рівноплеча.

- Дистилятор.

- Лупа (ГОСТ 25706-83)

- Мікроскоп (ГОСТ 8284-78)

- ОН-метр.

- Термостат електричний для вирощування бактерій з автоматичним терморегулятором до 50оС і з термометром з ціною поділки 0,2оС.

- Шафа сушильна лабораторна.

- Папір фільтрувальний (ГОСТ 12026-76)

- Посуд мірний лабораторний скляний (ГОСТ 1770-74, ГОСТ 20292-74).

- Піпетки вмістимістю 1-10 см3.

- Стакани лабораторні (ГОСТ 25336-82).

- Чашки бактеріологічні.

- Вода дистильована (ГОСТ 6709-72).

- Середовище Ендо сухе поживне.

- Спирт етиловий ректифікований (ГОСТ 5962-67).

- Стирол N8 і N51.

1.2. Підготовка до аналізу.

1.2.1. Підготовка посуду та матеріалів.

Весь бактеріологічний посуд перед стерилізацією добре миють і висушують.

Чашки Петрі складають і загортають в папір. Між кришкою і дном бактеріологічних чашок, які використовуються для розливки середовища Ендо, кладуть кружки фільтрувального паперу діаметром на 1-2 см більше діаметру чашки.

Піпетки складають по 6-10 штук і загортають в папі.

1.2.2. Стерилізація посуду.

Підготовлений посуд стерилізують сухим жаром в сушильній шафі при температурі 1605оС на протязі 1 год., рахуючи від моменту досягнення цієї температури. Простерилізований посуд виймають із сушальної шафи після його охолодження нижче 60оС. Посуд можна простерилізувати в автоклаві при 1262оС (1,% кг с/см2) 30 хв.

1.2.3. Приготування середовищ і реактивів.

1.2.3.1. Приготування розчину стиролу в таких концентраціях 0,1%, 0,01%, 0,0001%.

Відважують на вазі лабораторній рівноплечій 0,1 г; 0,01 г, 0,0001 г стрилу N8 і розчиняють у відповідно кожен в 100 см3 дистильованої води при температурі 70-80оС.

Відважують на вазі лабораторній рівноплечій 0,1 г; 0,01 г і 0,001 г стиролу N51 і розчиняють відповідно кожен в 100 см3 дистильованої води при температурі 70-80оС.

До кожного із розчинів додають по 4г сухого середовища Ендо розмішують, кип’ятять до повного розплавлення агару 2-3 хв. Профільтровують і знову доводять до кипіння. Охолоджують до температури 45-50оС, розливають в стерильні чашки Петрі шаром 3-4 мм.

Після застивання підсушують при температурі 371оС на протязі 40-60 хв.

1.3. Проведення аналізу

Підготовлені чашки Петрі із середовищем Ендо та Стиролу різних концентрацій 0,1; 0,01; 0,001 г розділяють на два сектора.

Беруть готовий посівний матеріал Shigella I Salmonella петлею штрихами на поверхню середовища. Перед кожним посівом петлю обеззаражують на полум’ї горілки. Посів роблять на шістьох чашках, в кожній по два види бактерій.

Чашки поміщають, кришками вниз, в термостат на 24 год. для інкубування при температурі 37оС.

Після інкубування визначають протимікробну активність стиролу N8 і N51, в концентраціях 0,1%, 0,01%, 0,0001% не пригнічує ріст Shigella. Ріст Salmonella не спостерігався на чашках Петрі, де був стирол N8 і N51 з концентрацією вмісту 0,1%, а при концентраціях 0,01%, 0,0001% ріст Salmonella не пригнічувався.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Хімія»: