Сторінка
1

Ознайомлення з граматичними структурами активного граматичного мінімуму

ГC, що входять до активного граматичною мінімуму, вживаються в усіх видах МД - аудіюванні, говорінні, читані та письмі. Тому потрібно формувати як рецептивні, так і репродуктивні навички володіння цими структурами.

Мовлення за своєю природою ситуативне. Отже учнів слід знайомити з новими ГС у типових ситуаціях мовлення. З цією метою можна використовувати реальні та уявні ситуації, створені різними засобами — за допомогою вербального опису, ілюстративного, предметного або дійового унаочнення.

Кожна структура має функціональну та формальну сторони. За кожною ГС закріплюються певні функції (називати предмети або осіб, вказувати на наявність предмета у певному місці, виражати дію, що відбувається в момент мовлення, або минулу дію. що відбулась раніше іншої минулої дії тощо).

При ознайомленні учнів з новою ГС вчитель передусім повинен звернути їх увагу на функцію цієї ГС, а форма має засвоюватись в нерозривній єдності з функцією.

Наведемо приклади фрагментів уроків, мета яких — ознайомлення учнів з новою ГС.

Сьогодні ви навчитесь говорити про те. що знаходиться в зазначеному місці (на парті, на столі, у портфелі, у класі, на вулиці тощо) і чого там немає.

Зараз я розповім вам англійською мовою про те. що лежить на моєму столі. Слухайте уважно. Зверніть увагу на нове слово, яке я вживатиму на початку кожного речення.

Look here. There is a book on the desk. There is a piece of chalk on the desk. There is a ruler on the desk. too. There is no map on the desk. There is no bag on it.

Ви, напевно, звернули увагу на те, що кожне речення починається словом there В англійській мові цим словом завжди починаються речення, в яких повідомляється, що щось або хтось знаходиться у певному місці. Послухайте мою розповідь удруге.

А тепер перевіримо, чи добре ви зрозуміли мою розповідь,

1) Give laconic answers to my questions.

Teacher (T): Is there a ruler or a pencil on the desk?

Pupil (P,): A ruler.

T: Is there a bag or a ball on the chair?

P: A bag. Etc.

2) Translate my statements into Ukrainian,

Т: There is a map on the wall.

Pt: На стіні — карта.

T: There is no picture on the wall.

P: Ma стіні немає картини.

Тепер послухайте моє твердження І скажіть, скільки в ньому наголошених слів; There is a book on the desk.

Так правильно, два: book та desk. А яке з цих двох слів я наголошую сильніше? Desk, Цей наголос називають логічним, А зараз ми разом скажемо, що лежить на письмовому столі. Повторюйте за мною лише ті твердження, що відповідають дійсності.

(Учитель повторює розповідь, вставляючи деякі твердження, що не відповідають дійсності.) А тепер послухайте, що є у нашій книжковій шафі., у Пінокіо в портфелі тощо.

Автоматизація дій учнів з граматичними структурами активного граматичного мінімуму

На етапі ознайомлення завдяки використанню кількох ситуацій мовлення і різноманітного лексичного наповнення нової ГС починає формуватися гака якість граматичної навички як гнучкість. На етапі автоматизації вона продовжує формуватися, але основна мета цього етапу — сформувати найсуттєвішу якість навички — автоматизованість. Вона формується на двох рівнях етапу автоматизації — на рівні фрази та на рівні понадфразової єдності, де. крім автоматизованості, має бути сформована ще й стійкість навички.

Змістом етапу автоматизації є умовно-комунікативні рецептивно-репродуктивні (нарівні фрази) та продуктивні (на рівні понадфразової єдності) типи вправ.

Розглянемо види вправ, що використовуються для автоматизації дій учнів з активним граматичним матеріалом.

Вправи, що викопуються на рівні фрази:

імітація зразка мовлення (ЗМ). підстановка у ЗМ, трансформація ЗМ, завершення ЗМ,, відповіді на різні типи запитань, самостійне вживання засвоєної ГС.

Наведемо приклади умовно-комунікативних вправ для автоматизації дій учнів з новою ГС активного мінімуму. 1. Agree with me if I am right. Say; "You are right" before the true statement or "You aren't right" if the statement is false. Do not repeat the false statement.

Example.

T: There is a ball on Sasha's desk,

P: You are right! There is a ball on Sasha's desk

T: There is a ruler on his desk.

P: "You aren't right!

7: There is a map on his desk.

P: You aren't right. Etc.

Це вправа на імітацію ЗМ, мовленнєве завдання учнів — погодитися з учителем (або підтвердити те. що він говорить), якщо він правий. Використовується реальна ситуація. Вправу можна виконувати хором.

2) Now I'll tell you about a thing on the desk and you'll tell me about another thing,

Example.

T: There is a ruler on Vdva’s desk,

P: There is a rubber on Yova’s desk.

P: There is a pen on Vova’s desk. Etc.

Це вправа на підстановку у ЗМ. яка не змінює самої ГС, замінюється лише лексична одиниця. Для полегшення дій учнів учитель може спочатку вказувати на конкретний предмет, що с на парті. Мовленнєве завдання учнів — сказати, що є на парті товариша, ситуація — та ж сама. Після висловлювання одного з учнів клас може підтвердити те. що він сказав, хором.

3) And now answer my questions. Give full answers.

Example.

T: What is there in your bag, Ihor?

Pt: There is an apple in my bag,

T: And what is there in your bag, Halia?

P,: There is a pencil-case in my bag. Etc.

Це вправа для навчання повної відповіді на спеціальне запитання. Запитання формулює вчитель, а у своїй відповіді учень вживає ту саму структуру, що 1 в двох попередніх вправах. Мовленнєве завдання — дати відповідь на запитання, ситуація — та сама. Після відповіді одного з учнів її може прокоментувати клас:

T: What is there in your bag, Katia?

P: There is a doll in my bag.

Cl: There is a doll in Katia's bag,

4) Answer my questions. Give short answers: Yes, there is. No, there isn’t

Example.

T: Is there a bag on the chair?

P: Yes, there is.

T: Is there a map on the desk?

P: No, there isn't.

Це вправа для навчання відповіді на загальне запитання. Звичайно з неї починається автоматизація.

Коротку відповідь на запитання доцільно записати на дошці. Мовленнєве завдання і ситуація ті ж самі.

5) Listen to my statements. Correct me if І’m not right.

Example.

T: It seems to me (мені здається) there is a piece of chalk on the desk.

P: You aren't right There is no piece of chalk on the desk. Etc.

Це вправа на трансформацію ЗМ (у даному випадку із стверджувальної форми в заперечну). Мовленнєве завдання — виправити (або спростувати) твердження вчителя (пізніше — твердження учнів).

6) Tell the class what there is in your bag if it isn't a secret,

Example.

P r There is a toy car in my bag.

C/: There is a toy car in Ihor's bag.

P: There is a ribbon in my bag,

Cl: There is a ribbon in Haifa's bag. Etc.

Це вправа на самостійне вживання нової ГС в усному мовленні. Мовленнєве завдання — сказати товаришам, що цікаве є у портфелі учня, ситуація - та сама.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Іноземна мова»: