Сторінка
2

Фізичні і хімічні властивості фосфору

H3PO4+NaOH=NaH2PO4+H2O

H3PO4+2NaOH=Na2HPO4+2H2O

H3PO4+3NaOH=Na3PO4+3H2O

Тому з тим самим металом фосфорна кислота може утво­рювати три різні щодо складу і властивостей солі. Якщо в моле­кулах фосфорної кислоти замістився металом тільки один атом водню, а кислотний залишок — одновалентний аніон Н2РО, то сіль називається дигідрофосфатом («ди» — два, що показує кількість незаміщених атомів водню). Якщо в молекулах кислоти замістились металом два атоми водню й кислотний залишок — двовалентний аніон НРО, то сіль називається гідрофосфатом. А якщо три атоми водню заміщені металом, то сіль називається просто фосфатом. Наведемо приклади таких солей:

дигідрофосфати: NaH2PO4, Ca(H2PO4)2, NH4H2PO4;

гідрофосфати: Na2HPO4, CaHPO4, (NH4)2HPO4;

фосфати: Na3PO4, Ca3(PO4)2

Дигідрофосфати металів добре розчиняються у воді. Фос­фати не розчиняються у воді, за винятком фосфатів натрію, калію і важчих лужних металів. Гідрофосфати щодо розчинності займають проміжне місце між дигідрофосфатами і фосфатами. Усі нерозчинні у воді фосфати розчиняються, якщо долити силь­них кислот, оскільки вони переходять у кислі солі — дигідрофосфати, наприклад:

Ca3(PO4)2+4HNO3=Ca(H2PO4)2+2Ca(NO3)2

або в скороченій формі:

Ca3(PO4)2+4H+=3Ca2++2H2PO

Реактивом на іони PO є нітрат срібла. Коли добавити його до розчину, в якому є ці іони, утворюється осад фосфату срібла:

PO+3Ag+=Ag3PO4

Фосфат срібла жовтого кольору і, як усі фосфати, розчи­няється, коли добавити розчину кислоти.

Фосфати, що виробляє промисловість, використовують як фос­форні добрива, кормові добавки, застосовують для виробництва миючих засобів тощо.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Хімія»: