Сторінка
5

Основи агрохімії

Натрієва селітра NaNO3 містить 15.6-16% азоту та 26% натрію. Це біла або рудувато-жовта дрібнокристалічна речовина, добре роз­чинна у воді. При несприятливих умовах злежується. Вносять на ґрунтах з підвищеною кислотністю для підживлення, при посіві або перед ним.

Кальцієва селітра Ca(NO3)2 містить 15-16% азоту. Випускається у вигляді гранул. Фізіологічне лужне добриво. Використовують на кис­лих ґрунтах. Цінне для овочевих культур та ягідників.

Аміачна селітра NH4NO3 містить 34-35% азоту. Половина його знаходиться у рухомій формі (нітратній), швидко засвоюється, а друга половина - повільно. Це біла речовина, з високою гігроскопічністю, сильно злежується, твердіє. Аміачну селітру не можна змішувати з органічними, добривами, може статися вибух, самозапалювання.

Вапняково-аміачна селітра містить 18-26% азоту. Нейтральне, цінне добриво для кислих ґрунтів. Недоліком є низький вміст азоту.

Нітрат-сульфат амонію містить 25-27% азоту. Це гранульоване доб­риво жовто-бурого забарвлення. Має меншу гігроскопічність, ніж інші аміачні добрива, не злежується, є фізіологічне кислим добривом. Вико­ристовують при вирощуванні бобів, зернових культур.

АМІДНІ добрива - це добрива, які містять азот в амідній формі. До них належать карбамід (сечовина), ціанамід кальцію.

Сечовина, або карбамід CO(NH2)2 - висококонцентроване добриво з вмістом азоту 46%. Карбамід (сечовина) - біологічно кисле добриво.

Аміакати - це розчини аміачної або кальцієвої селітри в аміачній азоті. Мають жовте забарвлення, сильно різкий запах. Амікати містять 30-35% азоту.

Вуглеаміакати містять 18-35% азоту, 12% вугільної кислоти. Це прозора зеленувато-сіра або коричнева рідина без кристалів. Вносять на глибину 10-12см. Недоліком є невисокий вміст азоту.

Плав - це розчин аміачної селітри та сечовини.

ЕФЕКТИВНІСТЬ АЗОТНИХ ДОБРИВ. Немає культури, яка б це відзивалась на азотні добрива, немає ґрунтів, на яких азот не давав би ефекту. Застосування низьких норм азотних добрив веде до недобору врожаю, а завищені - порушують обмін речовин, спричиняють виля­гання рослин. Дози азотних добрив залежать від генетичної особли­вості культури, від світла, тепла, води та забезпеченості іншими чинни­ками життя рослин. Коефіцієнт використання азотних добрив з ґрунту - 80-70%. Вносити азотні добрива в запас не дозволяється через забруднення навколишнього середовища.

За токсичністю для людини азотні добрива діляться на три групи:

1. Безводний аміак, аміачна вода, вуглеаміакати, ціанамід кальцію, сульфат амонію. Необхідно суворо дотримуватися техніки безпеки.

2. Сечовина, аміачна, кальцієва, натрієва селітри викликають под­разнення шкіри у робітників.

3. Всі інші азотні добрива малошкідливі для людини.

ФОСФОРНІ ДОБРИВА. До фосфорних добрив відносять продук­ти переробки природних фосфатів (апатитів, фосфоритів). Апатити міс­тять 7-28% Р2О5. Збагачена сировина містить до 40% Р2О5.

Фосфорити (Са3(РО4)2) містять до 38% Р2О5. За ступенем доступ­ності фосфорні добрива діляться на три групи:

1) воднорозчинні та легкодоступні - всі види суперфосфатів;

2) нерозчинні у воді, а розчинні в слабких органічних кислотах -преципітат, фосфатшлаки, обезфторений та плавлений фосфат;

3) важкорозчинні (нерозчинні у воді та майже не розчинні у слаб­ких кислотах) - фосфоритне та кісткове борошно.

Фосфорне добриво, яке містить близько 25% P2O5, відноситься до концентрованого.

Суперфосфат - містить фосфор у вигляді монокальциту Са(Н2РО4)2 фосфату - Са(Н2РО4)2. Найбільш поширене фосфорне добриво, містить 14-20% Р2О5. Відноситься до хімічно кислого добрива. Речовина сірого кольору (простий суперфосфат). Як баласт 40% гіпсу (CaSO4 • 2Н2О). Для зниження ретроградації, тобто переведення ноднорозчинної форми в менш розчинну, суперфосфат гранулюють. Він містить 20% Р2О5 і має поліпшені фізичні властивості. Простий суперфосфат містить до 19% Р2О5, концентрований суперфосфат містить 38-54% фосфору. Су­перфосфат містить 35% P2О5 (60% воднорозчинного і 40% важкороз­чинного).

Фосфорні добрива розчинні у слабких органічних кислотах.

Преципітат СаНРО4 2Н2О - містить 27-35% Р2О5. Порошок білого кольору. Добриво високої якості для основного внесення, рекомен­дується на кислих ґрунтах.

Обезфтореиий фосфат - містить 28-32% Р2О5. Сірого забарвлення, легко розсівається. Рекомендується для основного внесення.

Термофосфати містять 11-15% Р2О5 і 30% кальцію. Дуже, ефектив­не мінеральне добриво для основного внесення на кислих ґрунтах.

ВАЖКОРОЗЧИННІ ФОСФОРНІ ДОБРИВА. Фосфоритне борошно - 16-22% Р2О5) - порошок темно-сірого або коричневого забар­влення. Фізіологічне лужне добриво. Застосовують тільки на кислих ґрунтах. Рекомендується вносити з органічними добривами. Найефек­тивніше під люпин, гречку, бобові культури.

З внесених фосфорних добрив в перший рік рослина використовує лише 10-25% фосфору, протягом декількох наступних років - до 60%. Родючі ґрунти в середньому містять 2500-3000 кг/га фосфору. Внесен­ня фосфорних добрив, особливо розчинних його форм, приводить до їх ретроградації. Для послаблення цього процесу необхідно проводити вапнування кислих ґрунтів.

Отриманню високих врожаїв всіх сільськогосподарських, культур сприяє високий вміст фосфору в ґрунті.

КАЛІЙНІ ДОБРИВА. Сировиною для калійних добрив служать галіт (NaCl), сильвін (КСl), карналіт, каїніт, шеніт та ін. В Україні значні поклади їх знаходяться в Стебнику, Калуші.

За вмістом поживних речовин калійні добрива ділять на дві групи:

прості - містять до 30 % К2О;

концентровані - > 30 % К2О.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Інші реферати на тему «Хімія»: