Сторінка
3

Основи агрохімії

Таблиця 3. Групування ґрунтів за вмістом обмінного калію,

мг/кг ґрунту (для зернових культур)

групи

Колір на картограмі

Вміст рухомого фосфору

Метод

Кірсанова

Чирікова

Мічигіна

Маслова

1

Жовтий

Дуже низький

< 40

< 20

< 50

< 50

2

Світло-оранжевий

Низький

40-80

21-40

51-100

51-100

3

Оранжевий

Середній

81-120

41-80

101-200

101-150

4

Світло-коричневий

Підвищений

121-170

81-120

201-300

151-200

5

Коричневий

Високий

171-250

121-180

301-400

201-300

6

Темно-коричневий

Дуже високий

> 250

> 180

> 400

> 300

Важливою щодо раціонального використання ґрунтів є реакція ґрунтового середовища, що визначає науково обґрунтоване введення виробництва, підтримання родючості ґрунту, збереження природної родючості ґрунтів. З цією метою складається картограма реакції ґрунтового середовища (табл.4.)

Таблиця 4. Групування ґрунтів за рН

№ п/п

Колір на картограмі

Ступінь реакції

рН (КСІ)

1

Червоний

Дуже сильно кисла

< 4.0

2

Рожевий

Сильно кисла

4.1-4.5

3

Оранжевий

Середню кисла

4.6-5.0

4

Жовтий

Слабо кисла

5.1-5.5

5

Світло-зелений

Близька до нейтральної

5.6-6.9

6

Зелений

Нейтральна

7.0

Для складання картограм відбирають змішані зразки ґрунту. Для цього на плані ділять поля на квадрати (елементарні ділянки). Мас­штаб агрономічних картограм повинен бути для нечорноземних райо­нів - 1: 10000, Лісостепу - 1: 25000.

Змішаний зразок відбирають з глибини 0-20 см. Він формується не менше як з 10 індивідуальних зразків, які змішують, і відбирають па аналіз 300-400 г. Зразки відповідно оформляються і відправляються на аналізи в лабораторію.

Отримані результати аналізів переносять на планову основу і виго­товляють авторський варіант картограми.

Картограми супроводжуються агрохімічним нарисом. Всі сільсько­господарські культури ділять на три групи:

зернові; коренеплоди; овочеві, технічні.

При складанні картограм за групами рослин кількість поживних речовин для зернових культур є вихідними для інших груп рослин, але цей показник (зернових культур) збільшують в 2-3 рази залежно від потреби рослин в поживних речовинах.

Картограми "родючості" дають змогу раціонально використовувати мінеральні добрива та враховувати можливості ґрунтів щодо властиво­стей добрив діяти на показники ґрунту.

Картограми дають змогу оцінювати рівні ґрунтової родючості, а та­кож коректувати норму мінеральних добрив на запланований врожай шляхом введення поправочних коефіцієнтів.

МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

Мінеральні добрива - це сполуки, призначені для поліпшення жив­лення рослин та підвищення родючості ґрунту.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Інші реферати на тему «Хімія»: