Сторінка
2

Основи агрохімії

3. Солі фосфорної кислоти, розчинні в мінеральних кислотах ґрунту (трьохзаміщений фосфор катіонів заліза, алюмінію) - важкодоступна форма.

КАЛІЙ впливає на морозостійкість рослин, а також на стійкість до зміни водного режиму. Нестача калію при вирощуванні картоплі змен­шує вміст крохмалю в бульбах. Він сприяє синтезу простих вуглеводів і переміщенню цукрів.

Зниження рівня калійного живлення спричиняв непропорційність між листям і корінням рослин, появу на листі бурих плям, утворення листя неправильної форми.

В ґрунті калій знаходиться головним чином в трьох формах:

1. Водорозчинній - доступний для рослин;

2. Обмінній, або адсорбованій - доступний для рослин;

3. Входить до складу ґрунтотворних порід - далекий резерв для рослин.

ДІАГНОСТИКА ГРУНТІВ ЗА ПОЖИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ

Вміст окремих елементів мінерального живлення визначають лабораторним шляхом. Залежно від застосовуваного методу ґрунти форму­ють за вмістом поживних речовин. На підставі цих градацій форму­ються і розробляються картограми забезпеченості ґрунтів елементами живлення (табл.1).

Таблиця 1. Групування ґрунтів за вмістом азоту, мг/кг ґрунту

№ групи

Колір на картограмі

Вміст азоту

Метод

Тюрітіа та Кононової (легко-

гідролізований)

Корифільда

(лужногідролізо-

ваний)

1

Лимонний

Дуже низький

< 30

< 100

2

Салатовий

Низький

31-40

101-150

3

Світло-зелений

Середній

41-50

151-200

4

Трав’яний

Підвищений

51-70

> 200

5

Зелений

Високий

71-100

-

6

Темно-зелений

Дуже високий

> 100

-

Вміст фосфору переважно визначають за методами Чирікова, Кірсанова та Мачигіна (табл. 2).

Таблиця 2. Групування ґрунтів за вмістом фосфору, мг/кг ґрунту

групи

Колір на картограмі

Вміст рухомого фосфору

Метод

Кірсанова

Чирікова

Мічигіна

1

Блакитний

Дуже низький

< 25

< 20

< 10

2

Світло-блакитний

Низький

26-50

21-50

11-15

3

Фіолетовий

Середній

51-100

51-100

16-30

4

Світло-синій

Підвищений

101-150

101-150

31-45

5

Синій

Високий

151-250

151-200

46-60

6

Темно-синій

Дуже високий

> 250

> 200

> 60

За тією ж витяжкою, за якою визначали вміст фосфору, можемо встановити кількість калію за допомогою полум’яного фотометра, через який пропускаємо витяжку. За відповідною шкалою визначаємо кількість обмінного калію. Для групування ґрунтів використовуємо існуючі методи (мал. 3.)

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Інші реферати на тему «Хімія»: