Сторінка
2

Значення окисно-відновних реакцій у природі й техніці

Cl2+2NaOH ----- NaCl +NaCl

P + H2 ----- PH3 + H3PO3

3. Реакції внутрімолекулярного окислювання-відновлення. У цих реакціях одна складова частина молекули виконує функцію окислювача, а інша відновлювача. Найпростішими прикладами таких реакцій можуть служити процеси термічного розкладання складної речовини на більш прості складові частини, наприклад:

2NO2 ----- NO2 + O2 4KСlO3 ----- KСlO4 + KCl

2KСlO3 ------ 3O2 + 2KCl 2AgNO3 ----- 2Ag + 2No2 + O2

Окислювання сульфіду свинцю азотною кислотою.

Схема реакції: Рb +HNO3 ---- PbSO4 + NO2 + . . .

Складаємо напівреакції :

Pb + 4H2O – 8 e ----- PbSO4 + 8H

NO3 + 2H + 1 e ----- NO2 +H2O

Підсумовуємо напівреакції, зрівнюючи кількість відданих і прийнятих електронів

1 PbS + 4H2O ----- PbSO4 + 8H

8 NO3 + 2H ----- NO2 +H2O

PbS + 4H2O + 8NO3 + 16H ----- PbSO4 + 8H + 8NO2 +8H2O

Записуємо в молекулярному виді, скорочуючи молекули води і стягаючи іони NO3 і H :

Pb + 8HNO3 + 8H ----- PbSO4 + 8H + 8NO2 + 4H2O

Кінцевий вид рівняння :

Pb + 8HNO3 == PbSO4 + 8NO2 + 4H2O

Розглянемо реакції окислювання-відновлення, що протікають у нейтральному середовищі за схемою

Na2SO3 + KMn4 + H2O ----- Mn2 + Na2SO4 + SO3 + H2O – 2e ----- SO4 + 2H Mn4 + 2H2O + 3e ----- Mn2 + 4OH 3SO3 + 3H2O + 2Mn4 + 4H2O ----- 3SO4 + 6H + 2Mn2 + 3OH . Іони H і ВІН стягаються з утворенням слабко дисоційованих молекул води: 3Na2SO3 + H2O + 2KMn4 ----- Na2SO4 + 6H2O + 2Mn2 + 2OH 3Na2SO3 + H2O + 2KMn4 == Na2SO4 + 2Mn2 + KOH

Використана література:

1. Хімія. Посібник / За ред. Хільченка М.І. – К., 1989.

2. Хімічна енциклопедія. – К., 1996.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Хімія»: