Сторінка
2

Характеристика хімічного елементу - цинк

На властивостях цинку сильно позначається ступінь його чистоти. При 99,9 і 99,99 % чистоти цинк добре розчиняється в кислотах. Але варто «додати» ще одну дев'ятку (99,999 %), і цинк стає нерозчинним у кислотах навіть при силь­ному нагріванні. Цинк такої чистоти відрізняється також більшою пластичніс­тю, його можна витягати в тонкі нитки. А звичайний цинк можна прокатати в тонкі листи навіть при температурі 100—150 °С.

Значна роль цього елемента в поліграфії. З цинку виготовляють кліше, які дозволяють відтворити друком малюнки й фотографії. Спеціально приготовле­ний і оброблений типографський цинк сприймає фотозображення. Це зобра­ження в потрібних місцях захищають фарбою, і майбутнє кліше протравлюють кислотою. Зображення набуває рельєфності, досвідчені гравери підчищають його, роблять відбитки, а потім ці кліше йдуть у друкувальні машини.

СПЛАВИ ЦИНКУ

Уже згадувалося, що історія з цинком досить заплутана. Але безперечним є одне — сплав міді й цинку (латунь) був отриманий набагато раніше, ніж метале­вий цинк. Найдавніші латунні предмети, зроблені приблизно в 1500 р. до н. е., були знайдені при розкопках у Палестині.

Приготування латуні відновленням особливого каменю кадмію вугіллям у присутності міді описане в Арістотеля. Він писав про мідь, що добувається в Індії і «відрізняється від золота тільки смаком».

Справді, у досить численній групі сплавів, які носять загальну назву латуней, є один (Д-096, або томпак), який за кольором неможливо відрізнити від золота. Змінюючи співвідношення цинку й міді, можна одержати численні сплави з різними властивостями. Невипадково латуні поділені на дві великі групи: альфа-і бета-латуні. В альфа-латунях цинку не більше 33 %. Чому саме 33 %?

Зі збільшенням вмісту цинку пластичність латуні зростає, але тільки до пев­ної межі: латунь з 33 і більше відсотками цинку при деформуванні в холодному стані розтріскується. 33 % Zn — межа зростання пластичності, межа, за якою латунь стає крихкою.

Зі збільшенням в латунях вмісту цинку зростає їхня міцність, але також до певної межі. Тут межа — 47—50 % Zn. Міцність латуні, що містить 45 % цинку, у кілька разів більша, ніж сплаву, відлитого з рівних кількостей цинку й міді.

Широкий діапазон властивостей латуней пояснюється, насамперед, сумісні­стю міді й цинку: вони утворюють серію твердих сплавів із різною кристалічною структурою. Так само різноманітним є застосування сплавів цієї групи. З латуней

виготовляють конденсаторні трубки і патронні гільзи, радіатори і різну армату­ру, безліч інших корисних речей — усього не згадаєш.

І що особливо важливо, введений у розумних межах цинк завжди поліпшує механічні властивості міді (її міцність, пластичність, корозійну стійкість). І зав­жди при цьому він робить сплав дешевшим, адже цинк набагато дешевший за мідь. Легування робить сплав дешевшим — таке зустрінеш не часто!

Цинк входить також до складу іншого давнього сплаву на мідній основі — бронзи. Це раніше поділяли чітко: мідь плюс олово дорівнює бронза, мідь плюс цинк дорівнює латунь. Тепер «грані стерлися». Наприклад, сплав ОЦС-3-12-5 вважається бронзою, але цинку в ньому в чотири рази більше, ніж олова.

СПОЛУКИ ЦИНКУ

Ще при перших спробах виплавити цинк із руди в середньовічних хіміків виходив білий наліт, який у книгах того часу називали подвійно: або «білим снігом», або «філософською вовною». Неважко здогадатися, шо це був цинк оксид ZnO — речовина, яка є в житлі кожного міського жителя наших днів.

. Цей сніг, будучи замішаним на оліфі, перетворюється на цинкові білила — найрозповсюдженіші білила. Цинк оксид потрібен не тільки для малярських справ, ним широко користуються чимало галузей промисловості. Скляна — для отримання молочного скла і для збільшення термостійкості звичайного скла. У гумовій промисловості й виробництві лінолеуму цинк оксид використовується як наповнювач. Відома цинкова мазь насправді не цинкова, а оксиноцинкова. Препарати на основі ZnO ефективні при шкірних захворюваннях.

Нарешті, із кристалічним цинк оксидом пов'язана одна з найбільших науко­вих сенсацій 20-х років XX ст. У 1924 році один із радіоаматорів міста Томська встановив рекорд дальності прийому. Детекторним приймачем він приймав пе­редачі радіостанцій Франції й Німеччини, причому чутність була кращою, ніж у власників однолампових приймачів. Як це могло бути? Справа в тому, що детек­торний приймач томського аматора був змонтований за схемою співробітника нижньогородської радіолабораторії О. В. Лосева.

Лосев установив, шо якщо в коливальний контур певним чином включити кристал цинк оксиду, то останній підсилюватиме коливання високої частоти і навіть збуджуватиме загасаючі коливання. Цей винахід Лосева видавався рево­люційним. Ось шо говорилося в редакційній статті американського журналу «Radio-News»: «Винахід О. В. Лосева творить епоху, і тепер кристал замінить лампу!». Автор статті виявився провидцем — кристал справді замінив лампу, що­правда, це не лосєвський кристал цинк оксиду, а кристали інших металів. Але, між іншим, серед широко вживаних напівпровідникових матеріалів є й сполуки Цинку: це його селеніди й телуриди, антимонід і арсенід.

Ще більш важливе застосування деяких сполук Цинку, насамперед його суль­фіду, для покриття екранів телевізорів, осцилографів, рентгенівських апаратів. Під дією короткохвильового випромінювання або електронного променя сір­чистий цинк набуває здатності світитися, причому ця здатність зберігається і після того, як припинилося опромінення.

БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЦИНКУ

Фармацевти й медики шанують багато сполук Цинку. З часів Парацельса до наших днів у фармакопеї наявні очні цинкові краплі (0,25 %-ний розчин ZnSO4).

Як присипка здавна використовується цинкова сіль стеаринової кислоти. Цинк феносульфат — добрий антисептик. Суспензія, до якої входять інсулін, про­тамін і цинк хлорид — новий ефективний засіб проти діабету, що діє краще, ніж чистий інсулін.

І разом із тим багато сполук Цинку, насамперед його сульфат і хлорид, токсичні.

Цинк — один із важливих мікроелементів. І одночасно надлишок цинку для рослин шкідливий.

Біолбгічна роль Цинку двояка і до кінця не з'ясована. З'ясовано, що Цинк — обов'язкова складова частина ферменту крові карбоангідрази. Цей фермент міститься в еритроцитах. Карбоангідраза прискорює виділення вуглекислого газу в легенях. Крім того, вона допомагає перетворити частину СО2 на іони, що відіграє важливу роль в обміні речовин.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Хімія»: