Сторінка
7

Документ. Його матеріальна основа

Аудіо-компакт-диск - це диск з постійною звуковою інформацією, що записана в двоїстому коді. Призначений для відтворення інформації на програвачах компакт дисків. Якість відтворення (перешкодозахищеність), компактність, зручність відтворення та зберігання являються основними достоїнствами КД.

CD-ROM - найбільш популярний вид оптичних дисків для використання в ПК. Диск з постійною пам’яттю та високою інформаційною ємністю, що призначена для зберігання та зчитування значних об’ємів інформації.

Відео-компакт-дикс представляє собою диск з синтетичного матеріалу, на поверхні якого розташовані спіральні чи концентричні доріжки з записом відеофільмів, естрадних програм, графічного зображення та ін.

На DVD- диску також записується текстова, відео та звукова інформація, а також комп’ютерні дані. Розпізнають диски з можливістю багатократного та однократного запису. Володіють високою інформаційною ємністю, малими розмірами, надійністю та довговічністю.

Об’єктами зберігання на ОД можуть бути енциклопедії, науково-технічні, галузеві довідники та словники, нормативно-довідкові бази даних, аудіовізуальні учбові посібники, набори навчальних та ігрових програм. Оптичні інформаційні системи - вершина сучасних досягнень в області графіки запису та пошуку інформації. До недоліків лиш можна віднести досить високу вартість обладнання.

Голограма - документ, що містить зображення, запис та відтворення якого проводиться оптичним способом за допомогою лазерного променя без використання лінз. Голограма створюється за допомогою голографії - метода точного запису, відтворення та перетворення хвильових полів. Він оснований на інтерференції хвиль - явища, що спостерігається при складенні поперечних хвиль (світових, звукових та ін.) або при посиленні хвиль в одних точках документа та послабленні в інших в залежності від різності фаз інтерферуючих хвиль. На фотопластинку одночасно з «сигнальною» хвилею, розсіяний об’єктом, направляють «опорну» хвилю від того ж джерела світла. Виникаюча при інтерференції цих хвиль картина, що містить інформацію об об’єкті, фіксується на світлочуттєвої поверхні (голограмі). При одержанні голограми або її дільниць опорної хвилі можна побачити об’ємне зображення об’єкта. Запис та відтворення зображення провадиться за допомогою лазера. Якість зображення залежить від монохроматичності випромінювання лазера та роздільної здатності фотоматеріалів, що використовуються при одержанні голограм. Якщо спектр випромінювання широкий - інтерференційна картина буде нечіткою та розмитою. Тому при виготовленні голограми застосовують лазери з дуже вузькою спектральної лінією випромінювання. Голограма може бути плоскою та об’ємною. Чим більше об’єм, тим краще реалізуються всі її якості. Голограму можна використовувати для найрізноманітніших цілей. Вже отримані експериментальні результати для голографічної мініатюризації документів з кратністю зменшення 200´.

Перспективи розвитку матеріальної основи документа з врахуванням забезпечення довготривалого збереження інформаційних повідомлень.

З наведених вище характеристик кожного нового штучного носія інформації, можна зробити висновок, що перспективними в майбутньому будуть оптичні диски із записом найрізноманітніших видів інформації, що дозволять створювати нові і нові бази даних інформації для:

Þ швидкого доступу до них (як до вітчизняних, так і до зарубіжних баз даних);

Þ автоматизацію та обробку даних;

Þ швидкого та зручного пошуку потрібного документа;

Þ полегшення відтворення та передачі інформації у часі та просторі;

Þ прискорить донесення нової інформації до реципієнта;

Þ тривалого та надійного зберігання документів.

Особливо важливий розвиток баз даних в інформаційних центрах, таких як, універсальні та спеціалізовані бібліотеки, архіви, музеї. Носії на основі нових матеріальних носіїв дозволять збільшити об’єми використання та зберігання документів.

А також за допомогою голограм полегшиться транспортування та вивчення об’ємних зображень оригіналу документів (старовинні, рідкісні експозицій, що ламкі, крихкі за фактурою).

Постійне збільшення та вдосконалення носіїв, систем інформації дасть можливість використовувати більш економні технології для їх виробництва, що дозволить упроваджувати нові системи в кожну галузь діяльності людини, зробить їх доступними для кожного.

Література:

1) Полимерные пленки и покрытия. Под редакцией Б. А. Финкельштейн Л.: - 1991

2) Технология магнитных носителей и фотографических материалов. Под редакцией Ю. А. Василевского, В. С. Чельцова. М.: - 1988

3) Библиотеки и персональные компьютеры. Н. И. Сенченко. Киев: -1990

4) Документоведение. Под редакцией Кушнаренко. Киев: Издательство «Знання» - 2000

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Інші реферати на тему «Діловодство»: