Сторінка
1

Діловодство суду

Я ознайомилась із веденням діловодства суду, яке регулюється Інструкцією з діловодства в місцевому загальному суді затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 27.06.2006 року №68 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.07.2006р. за №860/12734. Дана Інструкція розроблена відповідно до Закону України «Про судоустрій», Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого Указом Президента України від 03.03.2003р. №182, та у зв'язку з набранням чинності Цивільним процесуальним кодексом України та Кодексом адміністративного судочинства України, з метою удосконалення організації діловодства в місцевих загальних судах.

Інструкція містить 24 розділи, якою визначено: порядок приймання судових справ і кореспонденції; реєстрація та облік судових справ і матеріалів, звернень громадян; формування судових справ і інша діяльність суду.

Так, у райсуді організаційне керівництво діяльністю суду здійснюється головою суду, а ведення діловодства суду здійснює старший секретар суду.

Я ознайомилась із роботою суду по зверненню громадян, яке здійснюється згідно з законодавством України про звернення громадян та відповідними Правилами внутрішнього розпорядку, затвердженими наказом голови суду. Порядок прийому громадян визначений графіком, який вивішений в суді на спеціальному стенді.

Приймає громадян у встановленому порядку голова суду, а також відповідальна особа, за усними і письмовими зверненнями громадян. У разі письмового звернення, в триденний термін повинна бути надана відповідь уповноваженими особами. Звернення реєструються у Книзі реєстрації вхідної кореспонденції , а також у спеціальному Журналі.

Я ознайомилась із порядком приймання судових справ і кореспонденції, а також з основними вимогами до опрацювання (розгляду) документів, які не стосуються розгляду судових справ.

Займалась реєстрацією позовних матеріалів та заяв, що надходили до суду, кримінальні та адміністративні матеріали, а також вхідну і вихідну кореспонденцію.

Усі судові справи і кореспонденція в письмовому і електронному виді , що надходять, реєструються у канцелярії суду та передаються на виконання працівникам апарату суду. При прийнятті судових справ і кореспонденції перевіряється цілісність пакетів та конвертів і відповідність їх адресування, з дотриманням установлених правил безпеки розкриває пакети й конверти , перевіряє відповідно до опису вкладення, проставляє на нижньому чи іншому вільному від тексту місці супровідного листа до судової справи штамп і реєстраційний номер згідно з журналом вхідної кореспонденції. Конверти приєднуються до документів.

Я реєструвала судові справи і матеріали. Після реєстрації усі справи , що підлягають розгляду в порядку кримінального, цивільного чи адміністративного судочинства реєструються в обліково-статистичних картках , реєстраційних журналах та алфавітних покажчиках.

Кримінальні справи , матеріали про застосування примусових заходів медичного характеру , скарга потерпілого про притягнення до кримінальної відповідальності в порядку приватного обвинувачення реєструються в обліково-статистичній картці встановленого зразка, куди вносяться дані щодо кожного обвинуваченого , підсудного, неосудного та особи, стосовно якої потерпілим заявлено вимогу про притягнення до кримінальної відповідальності в порядку приватного обвинувачення, із зазначенням повних прізвища, імені та по батькові. На судову справу з декількома обвинуваченими у відповідній кількості заводяться картки під одним номером, які скріплюються. У першій картці заповнюються відомості всіх розділів , у решті - анкетні дані окремої особи.

Цивільні справи, позовні заяви, заяви про видачу судового наказу , заяви окремого провадження , повернуті на новий судовий розгляд кримінальні справи , у яких вироки скасовані в частині цивільного позову , та інші заяви , що розглядаються в порядку цивільного судочинства, реєструються в день надходження до суду у відповідних обліково-статистичних картках, реєстраційних журналах, а також в алфавітному покажчику цивільних справ. В алфавітному покажчику цивільних справ облік ведеться за кожним відповідачем . У разі пред'явлення зустрічного позову вносяться записи до відносяться записи до відповідної обліково-статистичної картки первісного позову.

Подання державних виконавців, заяви та клопотання сторін виконавчого провадження реєструються в журналі в алфавітному покажчику цивільних справ

Адміністративні справи, позовні заяви, що розглядаються в порядку адміністративного судочинства також реєструються в обліково-статистичних картках та в алфавітному покажчику адміністративних справ.

Матеріали про адміністративні правопорушення реєструються аналогічно з іншими категоріями справ із зазначенням індексу справи, дати надходження до суду, прізвища, ім'я по-батькові правопорушника, дата народження , місця роботи, статтю КУпАП, яку порушено, суть правопорушення, дату розгляду, прізвище судді, який розглядав справу , прийняте рішення у справі і інші дані по справі.

Я навчилась заповнювати обліково-статистичні картки по кримінальних, цивільних і інших категоріях справ.

Приймання облік і зберігання речових доказів у кримінальних справах здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Діловодство»: