Сторінка
2

Супутній нафтовий газ

2. Гуревич И.Л. Технология переработки нефти и газа.Ч.1.-М.:Химия,1975

3. Смидович Е.В. Технология переработки нефти.Ч.2.-М.:Химия,1980.-328с

4. Справочник нефтепеработчика. В 2-х томах./Под ред. С.К.Огородникова. -Л.:Химия, 1978.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Хімія»: