Сторінка
3

Особливості формування хімічного складу поверхневих вод України у 2000 р.

На основі використання комплексної “Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними критеріями” [2] проведено інтегральну оцінку якості поверхневих вод України. Результати оцінки якості поверхневих вод України за цією методикою у 1999 р. та 2000 р. представлені у табл.2. Як видно з табл.2 для якості води більшості водних об‘єктів України характерні певні позитивні зрушення. У басейні Південного Бугу спостерігалася навіть зміна категорії в межах II класу із 4-ої (евтрофні, слабо забруднені води) до 3-ої (мезоевтрофні, досить чисті води). У 2000 р. погіршення якості води відзначено лише для вод Приазов‘я.

Отримані дані свідчать, що хімічний склад поверхневих вод України у 2000 р. значною мірою формувався в умовах спаду виробництва і скорочення надходження скидових вод. Але, незважаючи на ряд позитивних процесів, забруднення поверхневих вод України залишалося істотним.

Список літератури

1. Осадчий В.І. Основні тенденції формування хімічного складу поверхневих вод України у 1995–1999 рр. // Наукові праці УкрНДГМІ. -2000. -Вип.248. - С.138 – 153. 2.Осадчий В.І., Манченко А.П. Комп‘ютерна інформаційно – аналітична база даних “Хімічний склад та якість поверхневих вод басейну Дніпра”// Матеріали міжнародної конференції “Стан екологічного менеджменту Дніпра”, Київ, 23 – 25 жовтня 2000 р. - С.34 - 40. 3.Романенко В.Д., Жукинський В.М., Оксіюк О.П. та ін. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними критеріями. -К.: Символ-Т, 1998. -28 с. 4.Эволюция круговорота фосфора и эвтрофирование природных вод. - Под ред. К.Я.Кондратьева и И.С.Коплан – Дикса. -Л.: Наука, 1988.- 204 с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Хімія»: