Сторінка
1

Про вплив природних чинників на винос солей річками

В останні 15-20 років досить посилену увагу звертають на вплив господарської діяльності на довкілля, що є закономірним і зрозумілим у наш техногенний час. Але при цьому майже забувають про взаємозв'язок і взаємодію між природними чинниками та про їхній вплив на процеси, які протікають у різних сферах Землі, в тім числі в гідросфері. Так, при дослідженнях водного стоку річок у багатолітньому плані шукають причини коливань їхньої водності у зарегульованості русел, осушувальних меліораціях та інших видах господарської діяльності .

В той же час існують потужні природні чинники, які підпорядковують не лише природні процеси на Землі, а і всебічну діяльність людини, в тім числі і в областях безпосереднього її впливу на докілля.

Зокрема активізація будь-якої діяльності на водозборах річок приводить до активізації водної міграції хімічних компонентів, активізації надходжень їх у річки та виносу солей за межі водозборів.

Ми в даному випадку робимо спробу подивитись на один із важливих етапів круговороту речовин у природі – винос солей річками – через призму впливу на ці процеси первинних чинників, які керують рухом мас на земній поверхні.

Генератором усіх природних первинних процесів на Землі є Сонце. В його діяльності, як відомо, чітко визначається циклічність, яка полягає у чергуванні максимумів та мінімумів сонячної активності. В середньому максимум випромінювань настає через кожні 11 років (точніше – через 11,1 року). Після максимуму активність Сонця знижується і доходить до мінімуму. Час між ближніми мінімумами також 11 років [ 3 ].

Зміни в активності сонячного випромінювання викликають 11-річні коливання в магнітній активності Землі, в динаміці біоценозів [ 6 ]. Змінна з 11-річним циклом сонячна активність впливає на загальний характер циркуляції атмосфери і гідросфери на Землі, визначає круговорот води в природі. З цим круговоротом поєднується рух великих мас твердих речовин, які переносяться водними потоками та річками. [ 2 ].

Саме з таких позицій впливу сонячної активності на гідросферу нами розглядається винос солей річковими водами на прикладі р.Случ (права притока Горині) по створу в м.Сарни. Вихідні дані – матеріали гідрометслужби України за період з 1950р. по 1992р. включно. За цими даними отримані середньорічні значення водного стоку та виносу солей і розглядується динаміка виносу останніх у

співставленні з динамікою водного стоку та зі змінами сонячної активності, вираженої числом всіх груп сонячних плям [ 4 ].

Такий розгляд показує, що за весь час спостережень виділяються три періоди у коливаннях витрат води річкою. При цьому закінчення одного періоду, як і циклу, в коливаннях є початком наступного періоду чи циклу (тому на один і той же рік , у тексті посилаємось два рази, оскільки в ньому спостерігався кінець-початок суміжних періодів чи циклів).

Перший період охоплює 19 років (1950-1968 рр.). Він закінчується мінімумом коливань у витратах і характеризується в цілому середніми змінами витрат: від 17,3 м3/с в 1954р. до 63,6 м3/с в 1956р., тобто амплітуда становить 46,3 м3/с.

Другий період (1968-1984 рр.) охоплює повний цикл у коливаннях витрат води (мінімум-підйом-спад-мінімум), рівний 4-ом (1968-1972 рр.), та другий такий же цикл, але рівний 12 рокам (1972-1984 рр.). Цей період характеризується найбільшими коливаннями в динаміці витрат води: від 101,0 м3/с в 1970р. до 30,1 м3/с в 1972 р., тобто амплітуда перевищує 70 м3/с.

Третій період розпочався після мінімуму у витратах води, який спостерігався в 1984р. Цей період ще не закінчився в 1992р. Він, за наявними даними, характеризується найменшими коливаннями в динаміці витрат води: від 53,0 м3/с в 1988р. до 31,40 м3/с в 1987р., тобто амплітуда становить 21,60 м3/с.

Динаміка виносу солей (за концентраціями гідрокарбонатів, сульфатів, хлоридів, кальцію та мінералізацією води) чітко визначається динамікою водного стоку: виділяються ті ж самі три періоди, в межах кожного з яких максимуми і мінімуми виносу солей співпадають з відповідними значеннями витрат води.

Перший період виносу солей (1950-1968 рр.) характеризується середніми величинами в коливаннях виносу: від 582 · 103т в 1956р. до 153,4 · 103т в 1952р. Амплітуда коливань понад 428 · 103т. В цьому періоді виділяється 12-річний цикл сонячної активності, визначений за її мінімумами (1954-1966 рр.). Закінчується перший період мінімумом у коливаннях виносу солей, який спостерігався в 1968р. і співпадає з максимумом сонячної активності, що спостерігався в цьому ж році та являв собою закінчення 11-річного циклу сонячної активності (1957-1968 рр.).

Другий період виносу солей розпочинається мінімумом в 1968р. і закінчується мінімумом виносу солей за мінералізацією води (Si) в 1985р. За цей період спостерігались 11-річний цикл сонячної активності, виділений за максимумами (1968-1979 рр.), 12-річний цикл, виділений за мінімумами в коливаннях витрат води (1972-1984 рр.), 10-річний цикл за максимумами виносу солей, найбільш виразно спостережений за максимумами виносу кальцію (1970-1980 рр.). Цікаво, що ці максимуми співпадають з максимумами сонячної активності в 1970р. і в1980р. (табл.).

Таблиця. Винос солей р.Случ біля м.Сарни в співставленні з витратами води та активністю Сонця

Ха-рак-терні роки

Витрати

Винос солей, 103т

Значен-ня виносу солей

Сонячна актив-ність [4]

м3/с

значе-ння

НСО3-

SO42-

Cl-

Ca2+

Si

Перший період виносу солей, 1950 –1968 рр.

1950

28,0

мін

216,0

12,7

6,97

46,30

301,9

мін

макс

1951

29,6

мін

179,67

12,87

1,40

9,51

257,0

мін

 

1952

22,8

мін

103,85

7,76

4,94

26,72

153,4

мін

 

1954

17,3

мін

105,83

9,81

2,56

28,39

156,07

мін

мін

1956

63,6

макс

403,88

24,64

12,82

110,0

582,0

макс

 

1957

21,6

мін

140,0

11,23

6,67

38,44

209,9

мін

макс

1958

62,5

макс

281,0

32,10

12,40

80,13

432,6

підйом

макс

1965

61,0

макс

342,41

37,10

17,10

29,38

528,23

макс

мін

1966

39,5

спад

253,2

30,50

14,43

72,79

371,50

спад

мін

1968

33,1

мін

159,0

17,62

14,70

48,70

258,18

мін

макс

Другий період виносу солей, 1968-1985 рр.

1968

33,10

мін

159,0

17,62

14,70

48,70

258,17

мін

макс

1969

84,80

підйом

414,84

60,10

41,14

129,55

693,18

макс

макс

1970

101,0

макс

544,3

75,10

68,10

147,60

923,6

макс

макс

1971

68,20

спад

334,92

58,0

56,10

108,27

611,64

макс

 

1972

30,10

мін

212,76

24,46

20,29

59,35

342,74

спад

 

1973

36,0

мін

180,0

26,20

17,6

35,2

281,13

спад

 

1974

63,50

підйом

364,84

88,21

42,60

102,21

659,46

макс

 

1975

64,80

макс

421,3

46,10

47,7

125,12

686,64

макс

мін

1979

87,20

макс

340,6

46,97

40,65

103,55

572,15

макс

макс

1980

95,60

макс

515,5

77,10

59,0

134,0

870,57

макс

макс

1981

91,60

макс

466,0

107,0

77,9

135,32

857,46

макс

 

1983

49,30

спад

280,0

119,27

64,30

77,50

604,27

спад

 

1984

36,0

мін

232,81

24,0

23,0

51,60

365,78

спад

 

1985

41,50

підйом

175,6

38,9

15,6

35,61

307,58

мін

 

Третій період виносу солей – з 1985, 1986 рр.

1985

41,50

підйом

175,6

38,9

15,5

35,61

307,58

мін

 

1986

31,50

мін

229,31

67,37

16,87

61,0

418,80

підйом

мін

1987

31,40

мін

175,56

38,93

15,53

35,61

307,60

мін

 

1988

53,0

підйом

257,10

76,30

31,89

67,11

493,83

підйом

 

1990

35,10

мін

194,59

39,80

26,53

50,97

355,0

мін

 

1991

58,80

підйом

386,74

101,50

53,71

113,72

701,4

макс

 

1992

34,0

мін

210,0

65,54

68,86

86,11

506,45

спад

 

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Географія економічна»: