Сторінка
5

Класифікація твердих горючих копалин

Продовження табл.2.6

1

2

3

4

5

6

7

8

Метакоксове

36

Від 14 до 20

Понад 45

Понад 0

Не класиф.

-"-

Для виробництва коксу.
Напівкоксове(семікоксове)

37.1

37.2

Від 20 до 28

Від 14 до 20

Понад або дорівнює 5

Не класиф.

-"-

-"-

Добавка до шихти при виробництві коксу; может бути викорестана як енегітичне вугілля у спеціальних топках та при виробництві бездимного палива.
Пісне

38

Від 14 до28

Менше 5

-"-

-"-

-"-

Добавка до шихти при виробництві коксу; может бути викорестана як енегітичне вугілля у спеціальних топках та при виробництві бездимного палива.
Вугілля антраци-тове

41

Від 10 до14

Не класифікуются

-"-

-"-

-"-

Добавка до шихти при виробництві коксу; может бути викорестана як енегітичне вугілля у спеціальних топках та при виробництві бездимного палива.
Антрацит

42

Від 3 до 10

-"-

-"-

-"-

-"-

Енегітичне вугілля для спеціальних топок.
Мета-антрацит

43

Менше 3

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

Примітка: 1. Класифікація вугілля, що призначине для сбуту, згідно із таблицею здійснюється щогічно. Комісія вугілля при Мінестерстві гірничого виробництва та інергетики 2. Параметром відрізняє вугілля за типами 35.2А та 35.2В є вміст інертиниту, вміст якого у вугіллі типу 35.2А не повинен перевищувати 30%

ЛІТЕРАТУРA

1. Саранчук В.И., Айруни А.Т., Ковалев К.Е. Надмолекулярная организация, структура и свойства углей.- К.: Наукова думка.

2. Саранчук В.И., Бутузова Л.Ф., Минкова В.Н. Термохимическая деструкция бурых углей.- К.: Наукова думка, 1984.

3. Нестеренко Л.Л., Бирюков Ю.В., Лебедев В.А. Основы химии и физики горючих ископаемых.- К.: Вища шк., 1987.-359с.

4. Бухаркина Т.В., Дигуров Н.Г. Химия природных энергоносителей и углеродных материалов.-Москва, РХТУ им. Д.И. Менделеева,-1999.-195с.

5. Агроскин А. А., Глейбман В. Б. Теплофизика твердого топлива.-- М. Недра 1980.-- 256 с.

6. Глущенко И. М. Теоретические основы технологии твердых горючих ископаемых.-- К. : Вища шк. Головное изд-во, 1980.-- 255 с.

7. Еремин И. В., Лебедев В. В., Цикарев Д. А. Петрография и физические свойства углей. -- М. : Недра, 1980. -- 266 с.

8. Касаточкин В. И., Ларина Н. К. Строение и свойства природных углей.-- М : Недра, 1975.-- 159 с.

9. Раковский В. Е., Пигулееская Л. В. Химия и генезис торфа.--М. : Недра, 1978.--231 с.

10. Саранчук В. И. Окисление и самовозгорание угля.-- К. : Наук. думка, 1982.-- 166 с.

11. Стрептихеев А. А., Деревицкая В. А. Основы химии высокомолекулярных соединений.-- 3-е изд., перераб. и доп.-- М. : Химия, 1976.-- 436 с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Інші реферати на тему «Хімія»: