Сторінка
3

Класифікація твердих горючих копалин

Буре, кам'яне вугілля й антрацити розділені на 14 технологічних марок, 24 групи і 40 підгруп у залежності від їхніх технологічних властивостей. Генетичні і технологічні показники встановлюють для кожного шахтопласту за пластовою пробою з неокисненої зони. Відповідно до технологічних властивостей у ДСТ зазначені напрямки використання вугілля.

Для суміші вугілля пластів і ділянок (однієї шахтовидачі) визначають для кожного пласта чи ділянки показники, передбачені ДСТ, і на підставі отриманих даних, з урахуванням запланованої участі в суміші кожного пласту чи ділянки, обчислюють середньозважені показники і за таблицями визначають кодовий номер, марку, групу і підгрупу вугілля.

Приклади:

1. 1113219 (R0=1,10-1,19 %,клас II), категорія I (еОК не більше 20 %), тип 32 (Vdaf=32-33 %), підтип 19 (y=19 мм). Марка Ж, група IЖ ;

2. R0= 1,48, еОК=38 %, Vdaf=18,2 %, y=11мм (1431811, ОС, ОСВ).

Міжнародна система кодификації кам'яного вугілля була прийнята комітетом ЄЕК у вересні 1987 року на його 83 сесії і затверджена в 1988 році.

Система кодификації дозволяє виробникам, продавцям і покупцям уникати неоднозначності якісних характеристик вугілля, що відповідають вимогам конкретних областей його застосування. У цьому зв'язку важливо забезпечити застосування нової системи для кам'яного вугілля різного походження, різного геологічного віку і різних басейнів, як рядового, так і збагаченого, що залягає в пласті чи світи пластів.

Нова система кодификації заміняє кодифікаційну систему 1956 року, яка стала непридатною в умовах зростаючого інтересу до вугілля і швидкого розширення торгівлі вугіллям, використовуваного для вироблення теплової енергії і виробництва металургійного палива.

Для характеристики вугілля середнього і високого рангів, були обрані основні параметри, до яких належать:

· відбивна здатність вітриніту;

· рефлектограма вітриніту;

· мацеральний склад;

· індекс вільного спучування;

· вихід летких речовин;

· зольність;

· загальний вміст сірки;

· вища теплота згоряння.

Для дійсної системи кодификації границя між вугіллями низького і більш високого рангу установлюється відповідно до загальної класифікації.

Вугіллям низького рангу вважається вугілля з вищою теплотою згоряння менш 24 МДж/кг і середнім показником відбиттня вітриніту (Rо) менше 0,6 %.

Вугіллям більш високого рангу, до якого відносять усі вугілля середнього і високого рангів, вважається:

· вугілля з вищою теплотою згоряння понад 24 МДж/кг.

· вугілля з QВ<24МДж/кг, за умови, що середній показник відбиття вітриніту R0і0,6 %.

Система кодификації вугілля середнього і високого рангу призначена для рядового і збагаченого вугілля окремих пластів чи світи пластів (табл. 2.4).

Для характеристики вугілля середнього і високого рангів використовується 14-значна кодификація, основана на наступних восьми параметрах вугілля, що дозволяють одержати інформацію про ранг, тип і марку вугілля:

кількість цифр:

1) середній показник відбиття вітриніту R0, (%)

2

2) характеристика рефлектограми

1

3) характеристика мацерального складу

2

4) індекс вільного спучування

1

5) вихід летких речовин на сухий беззольний стан, (%)

2

6) зольність на сухий стан, (%)

2

7) загальний вміст сірки на сухий стан, (%)

2

8) QВ на сухий беззольний стан, (МДж/кг)

2

Тепер розглянемо все це докладніше (табл. 2.4).

Перші дві цифри коду позначають відбивну здатність вітриніту, що відповідає нижній межі 0,1%-го діапазону значень середнього показника відбиття вітриніту, помноженому на 10.

Третя цифра дає характеристику рефлектограми. Наприклад, якщо в коді стоїть 0, то рефлектограма без розривів, вугілля в пласті.

Четверта і п'ята цифра позначають індекс складу мацеральної групи, а саме: четверта цифра відповідає нижній межі 10 %-го діапазону значень вмісту інертиніту (без мінеральних речовин), розділеному на 10, а п'ята цифра позначає верхню межу 5%-го діапазону значень вмісту лейптиніту.

Шоста цифра позначає індекс вільного спучування, що відповідає нижній межі діапазону його значень з інтервалом у 1/2.

Сьома і восьма цифри відповідають межі 2 %-го діапазону значень виходу летких речовин на сухий беззольний стан при виході летких речовин вище 10 % і 1 %-го діапазону при виході летких речовин менш 10 %.

Дев'ята і десята цифри відповідають нижній межі 1%-го діапазону значень зольності за сухим станом.

Одинадцята і дванадцята цифри відповідають нижній межі 0,1 %-го діапазону значень загального вмісту сірки на сухий стан, помноженому на 10.

Тринадцята і чотирнадцята цифри відповідають нижній межі діапазону з інтервалом 1 МДж/кг значень QВ на сухий беззольний стан.

Сьогодні в Україні діє система класифікації вугілля відповідно до ДСТУ-3472-96 (табл. 2.5.), у якому передбачено поділ на 9 марок (Б, Д, ДГ, Г, Ж, ДС, ПС, П, А).

Серед класифікаційних показників:

· середній показник відбиття вітриніту R0, %;

· вихід летких речовин Vdaf, %;

· товщина пластичного шару у, мм;

· індекс Рогу RI, відн.од;

· теплота згоряння Qsdaf, МДж/кг.

У зв'язку з труднощами у постачанні високоякісного коксівного вугілля і обмеженістю його запасів в Україні усе більшого значення набуває постачання кам'яного вугілля з Польщі. Основне застосування воно знаходить у підготовці шихт на коксохімічних підприємствах України. У табл. 2.6 приведена класифікація кам'яного вугілля Польщі у відповідності зі стандартом PN-82/G-97002.

Таблиця 2.4 - Міжнародна система кодификації вугілля середнього і високого ступеня вуглефікації

Параметри коду (послідовність цифр у кожному вугіллі)

Середня відбивна здатність вітриніту R0, % (1,2)

Характеристика рефлектограми (3)

Мацеральний склад

(nmf)

Індекс вільного спучування SI

(6)

Вихід летких речовин Vdaf, %

(7,8)

Зольність Аdaf, %

(9,10)

Загальний вміст сірки Std, %

(11,12)

Теплота згоряння Qsdaf, МДж/кг

(13,14)

Інертиніт I, % об. (4)

Ліптиніт L,

% об. (5)

Код

Значення R0

Код

Стандартне відхилення

Рефлектограми

Код

Значення I

Код

Значення L

Код

Значення SI

Код

Значення Vdaf

Код

Значення Аdaf

Код

Значення Std

Код

Значення QSdaf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

02

0,20-0,29

0

<=0,1

Без розриву

0

0-<10

0

Не кодується

0

0,1/2

48

>=48

00

0-1

00

0,0-0,1

21

,22

03

0,30-0,39

1

>0,1<=0,2

-"-

1

10-<20

1

0-<5

1

1,1 1/2

46

46-<48

01

1-2

01

0,1-0,2

22

22-23

04

0,40-0,49

2

>0,2

-"-

2

20-<30

2

5-<10

2

2,2 1/2

44

44-<46

02

2-3

02

0,2-0,3

23

23-24

3

>0,2

1 розрив

3

30-<40

3

10-<15

3

3,3 1/2

24

24-25

10

1,00-1,09

4

>0,2

2 розриви

4

40-<50

4

15-<20

4

4,4 1/2

10

10-11

10

1,0-1,1

5

>0,2

Більше 2 разривів

5

50-<60

5

20-<25

5

5,5 1/2

10

10-<12

11

11-12

11

1,1-1,2

48

4,80-4,89

     

6

60-<70

6

25-<30

6

6,6 1/2

09

9-<10

12

12-13

36

36-37

49

4,90-4,99

     

7

70-<80

7

30-<35

7

7,7 1/2

08

8-<9

20

2,0-2,2

37

37-38

50

>5,00

     

8

80-,90

8

35-<40

8

8,8 1/2

20

20-21

21

2,1-2,2

38

38-39

         

9

>=90

9

>=40

9

9,9 1/2

01

1-<2

39

>=39  

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Інші реферати на тему «Хімія»: