Сторінка
1

Аристотель - основні філософські погляди

Якщо речі дійсно існують, то необхідним образом існують і ідеї речей; так що без ідеї річ чи не існує сама річ залишається непізнаваної. Немає принципового відриву ідеї речі від самої речі. Ідея речі знаходиться усередині самої речі. Ідея речі, будучи чимось одиничним, як одинична і сама річ, у той же час є й узагальненням усіх частин речі, є деякою спільністю.

Спільність речі обов'язково існує й у кожній окремій речі, і існує щораз по-різному; але це значить, що спільність речі охоплює всі її роздільні частини і тому є цілісністю речі.

Цілісність речі, коли з видаленням однієї частини речі гине і вся річ, є організм речі на відміну від механізму речі, коли річ залишається цілісної, незважаючи ні на яке видалення окремих її частин і заміну їхніми іншими частинами.

Організм є така цілісність речі, коли мається одна чи кілька таких частин, у яких цілісність присутня субстанціонально.

Четирьохпринципова структура всякої речі, як організму:

1. Єйдос (ідея) речі є такою її сутністю, що знаходиться в ній самої, і без який узагалі не можна зрозуміти, що таке дана річ.

2. Матерія речі є тільки ще сама можливість її оформлення і можливість ця - нескінченно різноманітна. Єйдос речі не є її матерія, а матерія речі не є її

єйдос. Матерія є тільки можливість здійснення єйдоса.

3. Якщо речі рухаються, а для руху повинна існувати яка-небудь визначена причина руху, то це значить, що необхідно визнати деякий саморух, деяку причину, що є причиною для самої ж себе. У бутті мається саморушійна причина і ця саморухливість так чи інакше відбивається й у реальній залежності руху однієї речі від руху іншої речі.

4. Не можна мислити рух в абстрактному виді, тобто без того результату, що вона дає. Рух речі має на увазі мета руху - специфічну категорією речі, що не є ні її форма, ні її матерія, ні її причина.

Загальне формулювання четирьохпринципової структури - річ є матерія, форма, що діє причина і визначена доцільність, тобто кожна річ є упредметнена форма з причинно-цільовим призначенням.

Художньо-творчий першопринцип:

1. Художня роль матерії - матерія не просто відсутність усяких форм, але і нескінченна творча можливість. Матерія виявляє себе у виді тих чи інших просторових і тимчасових форм.

2. Природа як твір мистецтва - природні речі і вся природа, узятий у цілому, є тією чи іншою значеннєвою картиною.

3. Душу є не що інше, як принцип живого тіла. Душа - субстанція в якості єйдоса фізичного тіла, у потенції володіючого життям.

Художньо-творчий принцип у його завершенні:

1. Подібно тому, як усяке матеріальне тіло є щось, тобто є тим чи іншим єйдосом, і подібно тому, як єйдос живого тіла є принцип його життя, тобто його душу, подібно цьому і всякій душі, що рухає тілом у тім чи іншому напрямку, теж має свій власний єйдос, названий Розумом, так що душу є енергія Розуму.

2. Розум є єйдос усіх єйдосів.

3. Розум, незважаючи на усю свою волю від почуттєвої матерії, містить свою власну чисто розумову матерію, без якої він не був би художнім твором.

Основні політичні погляди

Держава є політичне спілкування.

Спілкування, природним шляхом виникло для задоволення повсякденних потрібностей, є родина. Держава належить до того, що існує по природі, як і людина є по природі своєї істота політичне.

Хто природі своїй належить не самому собі, а іншому і при цьому все-таки людина, той по своїй природі раб.

У найкращій державі краще, щоб власність була приватної, а користування нею - загальним.

Державний устрій - це розпорядок в області організації державних посад узагалі, і в першу чергу верховної влади.

Державні устрої, що мають у виді загальну користь, є позитивними, - це царська влада, влада деяких , але більш ніж одного - аристократія, влада більшості - политтів. Відхилення від зазначених пристроїв: від царської влади - тиранія, від аристократії - олігархія, від политті - демократія. З усіх видів державного устрою, що відхиляються від правильних, найгіршим буде той, котрий виявляється відхиленням від первісного і самого божественних . Тиранія, як найгірший із усіх видів державного устрою, відстоїть далі усього від самої його сутності; до неї безпосередньо примикає олігархія, найбільше ж помірним з видів, що відхиляються - демократія.

Правильне законодавство повинне бути верховною владою, а посадові особи повинні мати вирішальне значення тільки в тих випадках, коли закони не в змозі дати точна відповідь. Держава, що складається переважно з людей середнього статку, буде мати і найкращий державний лад. Законодавець повинний при створенні того чи іншого державного устрою постійно залучати до себе середніх громадян.

В усякому державному устрої повинні бути три основні частини: законорадчий орган, посади, судові органи. Причиною збурювань є нерівність. Найважливішим способом збереження державного ладу є виховання в дусі відповідного державного устрою.Інші реферати на тему «Філософія»: