Сторінка
3

Відображення філософсько-лінгвістичної концепції Толкіна у "Чоловічку з Місяця"

[8] "The Man in the Moon Stayed Up Too Late", "The Man in the Moon Come Down Too Soon". Перший вірш увійшов до "Володаря перснів" у розділ "Грайливий поні". Він також відомий під назвою "Кішка й скрипка, або Скандальна таємниця дитячого віршика розкрита" (досить промовиста назва). youth baseball training

[9] В українському перекладі це втрачається (оригіналу я не маю):

Тупу-тупу-дрібці.

Грає кіт на скрипці.

А корова туп-туп -

Аж розлився суп-суп

Бо від того гопака

Миска дала драпака .

(І.Жиленко, 1999)

Гей, кошка и скрипка,

Пляши да не шибко.

Щенок на заборе заржал.

Корова подпрыгнула

Выше луны,

И чайник с тарелкой сбежал.

(Г.Кружков, 1988)

[10] Шиппи. С. 82-83.

[11] Текст можна знайти у виданнях The Harley lyrics : the Middle English lyrics of Ms. Harley 2253. Edited by: G. L. Brook х, 125 p. : facsims. ; 25 cm. : Manchester: Manchester University Press, 1948. Publications of the University of Manchester, English series, no. 302; Facsimile of British Museum MS. Harley 2253, With an introduction by: N. R. (Neil Ripley) Ker xxiii, [194] p. 32 cm. London and New York: Oxford University Press, 1965

Early English Text Society (Series). Original series : 255; Видання з перекладом на сучасну англійську: Medieval English Lyrics. Edited by R.T.Davies, London, 1963. (даний вірш знаходиться на сторінках 71-73). Наводжу давньоанглійський текст повністю:

"Місячний чоловічок" з Манускрипту Херлі №2253 (1310 р.)

Brook 30; Ker 81

001: Mon in þe mone stond & strit

002: on is botforke is burþen he bereþ

003: hit is muche wonder þat he na doun slyt

004: for doute leste he valle he shoddreþ ant shereþ

005: when þe forst freseþ muche chele he byd

006: þe þornes beþ kene is hattren to tereþ

007: Nis no wyþt in þe world þat wot wen he syt

008: ne bote hit bue þe hegge whet wedes he wereþ

009: whider trowe þis mon ha þe wey take

010: he haþ set is o fot is oþer toforen

011: For non hiþte þat he haþ ne syþt me hym ner shake

012: he is þe sloweste mon þat euer wes yboren [70]

013: Wher he were o þe feld pycchynde stake

014: for hope of ys þornes to dutten is doren

015: He mot myd is twybyl oþer trous make

016: oþer al is dayes werk þer were yloren

017: ўis ilke mon vpon heh whener he were

018: wher he were y þe mone boren ant yfed

019: He leneþ on is forke ase a grey frere

020: þis crokede caynard sore he is adred

021: Hit is mony day go þat he was here

022: ichot of is ernde he naþ nout ysped

023: He haþ hewe sumwher a burþen of brere

024: þarefore sum hayward haþ taken ys wed

025: Yef þy wed ys ytake bring hom þe trous

026: sete forþ þyn oþer fot stryd ouer sty

027: We shule preye þe haywart hom to vr hous

028: ant maken hym at heyse for þe maystry

029: Drynke to hym deorly of fol god bous

030: ant oure dame douse shal sitten hym by

031: When þat he is dronke ase a dreynt mous

032: þenne we schule borewe þe wed ate bayly

033: ўis mon hereþ me nout þah ich to hym crye

034: ichot þe cherl is def þe del hym todrawe

035: ўah ich 3e3e vpon heþ nulle nout hye

036: þe lostlase ladde con nout o lawe

037: Hupe forþ hubert hosede pye

038: ichot þart amarscled into þe mawe

039: ўah me teone wiþ hym þat myn teh mye

040: þe cherld nul nout adoun er þe day dawe

[12] Це відбито у "Сні літньої ночі" Шекспіра.

[13] Шиппи. С. 84.

[14] Шиппи. С. 82.

[15] такі міфологічні елементи є у ранніх варіантах вірша, також у тому, що увійшов до "Володаря перснів". У віршах з "Пригод Тома Бомбаділа ." ці елементи більш приховані.

[16] можна порівняти з міфологічним образом таверни у сучасного італійського письменника Алессандро Барікко. Він вводить у свій роман "Море-океан" ("Oceano mare", 1993) багато міфологічних і фольклорних образів: таверна, море-океан, діти-помічники і діти-двійники.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Філософія»: