Сторінка
1

Брахманізм як релігійно-філософська течія

ПЛАН

1. Історія брахманізму

2. Ведійські джерела брахманізму

3. Брахмани

4. Араньякі

5. Упанішади

6. Смріті

Висновки

Список використаної літератури

1. Історія брахманізму

Приблизно з середини II тисячоріччя до н.е. через гірські перевали на північно-заході Індостану стали проникати войовничі кочові племена. Вони називали себе аріями.

Їх вторгненню передувала тривала історія переселення народів, які говорили на індоєвропейських мовах. Причина, яка змусила їх залишити свою найдавнішу прабатьківщину, залишається поки що до кінця не з'ясованою. Настільки ж спірним є і питання про те, де знаходилася їх прабатьківщина. Припущення стосуються величезної території: від Балканського півострова до приуральських степів і Малої Азії.

Древні арії кочували по приаральських і прикаспійських степах. Одна з груп племен приблизно в III тисячоріччі до н.е. дійшла до сучасного Афганістану, а відтіля пізніше проникла в Індію. З цього і починається тривала історія індійських арієв, повна славних справ, героїчних здійснень і великих досягнень.

Разом з аріями в Індію прийшов зовсім інший світ релігійних уявлень. Чужоземці принесли із собою древніх богів. Вони робили складний ритуал жертвоприносини – яджну і приносили щедрі дарунки своїм богам, головним чином смажене яловиче м'ясо і п'янкий напій – сому.

Гімни і молитви, які арії підносили богам, склали величезні збори священних переказів. Вони називаються ведами, «священним знанням» (слово «веда» від слова «відати», тобто «знати»). Веди утворили ядро священного канону. Його створення зайняло більше тисячі років, приблизно з XVI-XV по VI-V ст.ст. до н.е.

У ведах відбиті всі знання арієв того часу про самих себе і про навколишній світ. Відомі чотири веди: Рігведа (веда гімнів), Самаведа (веда наспівів, священних мелодій), Яджурведа (веда жертовних формул) і Атхарваведа (веда магічних заклинань). Вони називаються також самхітами – збірниками.

Поступово арії освоювали нові території, селилися в нових місцях, і ведійська релігія поширювалася по Індостану, зустрічаючись з народними неарійськими віруваннями, чужими богами, древніми культами – змій, дерев, каменів.

Арійські прибульці, освоївши північний захід, рухалися вглиб Індії, на схід і на південь. Центр культурного і політичного життя переміщався з долини Інду – району їх первісного розселення – у дворіччя Гангу і Джамні.

Як же вплинули нові умови на ведійську релігію? Мова древніх гімнів стала незрозумілою для більшості людей і темним навіть для деяких жреців. Але як будь-які священні тексти, гімни не підлягали змінам – їх мова була священною. Поступово виділилася спеціальна група людей, яка пам'ятала древні гімни, вивчала, тлумачила і пояснювала їх. Це були брахмани.

2. Ведійські джерела брахманізму

Брахманізм може розглядатися як рання стадія індуїзму, головний зміст якої складається в переході від ведійської міфології і політеїзму до ідеї єдиного бога-творця і потім — абстрактного абсолюту, основи і причини світу. Цей перехід починається вже в “Рігведі”. У деяких гімнах, особливо пізніх, виражається незадоволеність архаїчною космогонією, робляться спроби знайти єдиного творця світу, бога, що поєднує в собі властивості і функції всіх богів і разом з тим переважаючого їх. На цю роль у “Рігведі” висуваються різні фігури, найбільше чітко — богиня мови Вач, Вишвакарман (бог-ремісник, “Творець усього”) і якась космічна людина Пуруша. Останні, по суті справи, ототожнені і названі Першим зародком вселеної або самим всесвітом. Один з гімнів (X.21) визначає як причину світу Праджапаті (“Владика істот”), фігура якого стає центральною в брахманах, текстах, присвячених опису і тлумаченню ведійського ритуалу. У них Праджапаті уподібнюється Золотому зародку (Хіраньягарбха) всесвіту і розуміється як утілення космічного жертвопринесення, що поєднує в собі і того, кому приноситься жертва, і її виконавця, і саму жертву. Розчленувавши себе, Праджапаті зі своїх частин діє світ і як би розчиняється в ньому, наділяючи його своєю силою.

3. Брахмани

Така інтерпретація космогонічного акту, не пориваючи остаточно з міфологією, усе-таки далеко відходить від споконвічного ведійского міфу про боротьбу Індри з Вритрій.

Без сумніву, вона відбиває ведійські уявлення про жертвопринесення як аналогу утвору світу і про величезну потенційну силу правильно виконаних ритуальних дій. Самі ці дії поступово здобувають усе більше значення, і ритуал, будучи спочатку лише засобом спілкування людей з богами і їхнім взаємним обміном благами, стає з часом інструментом магічного впливу на богів, підпорядкування їхній волі жреців.

Укладена в ритуалі сила, що з'єднує його з космічними процесами, одержала назву “брахман” (від санскр. кореня “брах” — “рости”, “розширюватися”, “підтримувати”). Так раніше іменувався текст (мантра, заклинання, молитва), здатний уплинути на богів, і так стали іменувати жреців — знавців і виконавців ритуалу і священних текстів, тобто тих, хто володів брахманом. Вони утворили стан, або варну, духовних і інтелектуальних лідерів староіндійського суспільства, чий авторитет і високий соціальний статус стали в цей період непорушно міцними.

4. Араньякі

Одним з головних занять брахманів-теоретиків стало осмислення паралелізму космосу і ритуалу, символічне трактування ритуальних дій і їхніх деталей. Міркування на ці теми були зосереджені, крім брахман, в араньяках, “лісових (книгах)”, призначених для пустельників.

У них переважає інтерес до чисто розумових операцій і з'являється ідея внутрішнього, ментального жертвопринесення (наприклад, подих — прана — осмислюється як “пранагніхотра” — “узливання у вогонь за допомогою подиху”). Паралельно розвивається ідея аскези як фактора жертвоприносини, намічена в брахманах, де Праджапаті робить акт утвору світу за допомогою тапаса, жару аскетичних подвигів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Філософія»: