Сторінка
1

Філософський та методичний підходи до планування і проведення інформаційних турів як засобів рекламної кампанії

Філософське осмислення феномену туризму, яке активно відбувається в сучасній науці та освіті [4, 267с. ; 5, 465 с.] обгрунтовано підходить до його визначення як мультидисциплінарного, багатофакторного явища, в якому в єдиному ланцюгу поєднуються дуже різні поняття, що змістовно об'єднуються людиноцентрованим (антропологічним) ядром, завдячуючи якому туризм проявляє свої конструктивні можливості. Зокрема, одночасно справляє розвиваючий вплив на особистість як професійного діяча туристської справи, так і на пересічного учасника туристських подій, внаслідок чого обидві сторони “…відчувають себе причетними до створення ноосфери, світу цивілізованого людського єднання, в якому людина є не випадковим чужинцем, а законним жителем і господарем”[4, с. 16] Поки що в вітчизняній туристичній індустрії бракує саме цього “розвиваючого “ фактору, культури гостинності і креативних підходів до організації відпочинку та рекреації. В даній статті робиться спроба запропонувати один із таких підходів на основі розробки методики організації і проведення інформаційного туру по рекламуванню туристичного і рекреаційного продуктів.

Як відомо, одним із пріоритетів Державної програми розвитку туризму є оптимальне використання ресурсних можливостей України [1]. І хоча за останні роки в Україні відмічена позитивна динаміка у зростанні внутрішнього і в´їздного туризму, збільшенні попиту на лікувально-рекреаційні послуги санаторно-курортних закладів, фахівцями визнається неоптимальне використання ресурсних можливостей України як за кількісними так і за якісними показниками.[2, с.179-180 ] Для розбудови відпочинково-туристичних комплексів, розвитку матеріально-технічної бази, транспорту, побутової інфраструктури, збереження рекреаційних ресурсів необхідні регіональні програми, які б скеровувались на забезпечення комплексного вирішення пріоритетних проблем розвитку туризму та курортної сфери, покращення якості та розширення асортименту туристично- рекреаційних послуг, що в свою чергу потребує розвинутої системи рекламно-інформаційного забезпечення національного туристичного продукту як на внутрішньому, так і на міжнародному рівнях. Для Львівщини це особливо актуально, адже Львівська область відома, як одне з найкращих в Україні місць для рекреації та туризму. Зоною рекреації та туризму є південь області, територія Українських Карпат та Прикарпаття, де розміщені такі відомі курорти: Трускавець, Моршин, Східниця. Найбільшими центрами пізнавального туризму є Львів та інші старовинні міста з історико-архітектурними пам'ятками: Жовква, Дорогобич, Городок, Самбір, Золочів. Крім того, на Львівщині знаходиться 4 гірськолижні курорти, кілька національних парків та рекреаційних зон тощо.

За сучасних умов, коли потенційний споживач туристичних і санаторно-рекреаційних послуг часто “відокремлений” від надавача послуг певною інформаційною блокадою і у багатьох випадках обмежений в доступі до інформації про ціни на подорожі, лікування, відпочинок, позбавлений можливості порівняти їх і обрати кращий для себе варіант, потреба у використанні методів, які одночасно наблизять споживача до надавача послуг, очевидна.

З нашого погляду, підхід, інформаційно-рекламні можливості якого недостатньо використані в туристичній і рекреаційній галузі, містить в собі “паблік-рілейшн”. В літературі “паблік-рілейшн” визначається як вид діяльності, спрямований на формування позитивного іміджу фірми, доброзичливого ставлення до неї та її товар (послуги). “Паблік –рілейшн” як форму зв´язку рекламодавців з громадськістю через засоби масової інформації, можна більш активно запроваджувати у рекламування туристичної і рекреаційної сфери як конструктивний засіб впливу на потенційних споживачів туристичних та лікувально-рекреаційних послуг. З нашого погляду, особливо доцільним є проведення інформаційних турів з метою рекламування санаторно-курортних ресурсів, якими, зокрема, багата Львівщина.[ 3, с.96 ]

Виходячи із суті “паблік-рілейшн”, інформаційний тур можна віднести до одного із його видів і визначити як вид рекламної кампанії, що проводиться у форматі “паблік-рілейшн”, головною метою якого є в самому широкому розумінні популяризація і рекламування послуг санаторно-рекреаційної сфери як унікального засобу відпочинку та відновлення сил і здоров´я людини.

Головною ідеєю інформаційного туру повинна бути ідея наближення інтересів продавця послуги та її споживача через широке використання засобів масової інформації і зв´язки з громадськістю, а тому в умовах формування конкурентного середовища на ринку лікувально-рекреаційних послуг продавець послуги повинен бути зацікавленим у максимальному поширенні інформації про себе, а споживач послуги – у її отриманні.

Завданням інформаційного туру може бути рекламування переваг конкретного санаторно-курортного закладу ( або групи закладів) або послуги (комплексу послуг), які потребують інформаційної підтримки. Наприклад, послуга з діагностики або лікування хвороби за новою методикою або на основі найновішої медичної, діагностичної або лікувальної апаратури; або рекламування профілактичного профілю закладу, його рекреаційних можливостей, відновлювальних методик тощо. Нижче ми пропонуємо загальні методичні підходи до організації і проведення інформаційного туру.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Філософія»: