Сторінка
1

Платон

Платон (427-347до н.е.), учень Сократа, виклав свої погляди на державу, демократію, політичні режими і форми правління у своїй відомомій роботі “Держава”.

У своїх поглядах на державу Платон виходив з того, що існує ідеальна держава, ідеальний зразок і його багаторазові повторення-перекручування в реальному світі речей.

На думку Платона, висловлену ним у трактаті “Держава”, головною основою ідеальної держави є справедливість. Вона полягає в тому, щоб кожному громадянину було відведено особливе заняття, найбільш відповідну його натурі роботу, тобто справедливість є відповідність реальної речі своїй ідеї,адже держава тоді є ідеальним (им ідеї держави),коли кожен громадянин діє в згоді зі своєю власною сутністю.А оскільки між людьми існують індивідуальні розходження, Платон пропонує розподіл суспільства на стани: філософів--правителів, воїнів--стражів і ремісників--виробників. Ці стани Платон ототожнює з трьома початками в людській душі,а саме: розумним, лютим і надихаючим. У підкріплення свого аристократичного ідеалу Платон пропонував вселяти громадянам міфи про те, як бог домісив у душі людей частки металів: у душі тих з них, що здатні правити і тому найбільш коштовні, він домісив золота, у душі їхніх помічників-і срібла,а в душі хліборобів і ремісник--заліа і міді. Якщо ж в останніх народиться дитина з домішкою шляхетних металів, то його переклад у вищі розряди можливий тільки з ініціативи правителів.

Для Платона ідеальна будува--та, де кожен громадянин тотожний у своїх інтересах суспільному цілому,не являє собою ще особистості, що претендує на индивідуальнуу самоцінність і повну автономію у вчинках. У нього держава і цивільне суспільство представлені в єдиному, цілісному, нерозчленованому понятті.

Для збереження станів Платон пропонує створити особливу систему виховання для нащадків правителів і стражів. В основу цієї системи покладені мусическое і гімнастичні мистецтва.Мусическое зміцнює дух і виховує любов до батьківщини, гімнастичне зміцнює тіло і готує громадян до захисту своєї держави. Після закінчення навчання цим дисциплінам показавших себе найбільш знаючими і доброчесними юнаком починають готувати до діяльності правителів. Вони вивчають мистецтво міркування і ведення споровши, а потім філософію, що вінчає всю систему знань.

Метою держави, що Платон вважав ідеальним , саме і є забезпечення для максимального числа їхніх громадян умов для добродеятельной життя.

Платон виділяє наступні форми правління: царський лад (монархія), аристократія, тимократия , олігархія , демократія , тиранія. самим правильним і розумної він вважає царський лад і аристократію. Інші форми правління є послідовним відхиленням від ідеальної держави. Спершу аристократія як влада кращих вироджується в тимократию.

Аристократія -іце правлениелучших зі схваленням народу. Владою володіє і править той , хто слывет доблесним і мудрої. В основі такої форми правління лежить рівність по народженню. На думку Платона , на роль правителя ідеально підходить лише той,хто добровільно не захоче бути правителем і займатися виправленням чужих пороків. Найменш підходять люди , що керуються честолюбством , грошима , пошаною.

Щоб досягти однодумності і згуртованості двох вищих станів, що утворять разом клас стражів держави,Платон установлює для них спільність майна і бюта. “Насамперед ніхто не повинний володіти ніякою приватною власністю,якщо в тім немає крайньої необхідності.Потім ні в кого не повинно бути такого чи житла комори, куди не мав би доступу всякий бажаючий” . Стражам забороняється мати родину , для них уводиться спільність дружин і дітей.

Громадянам третього стану дозволялося мати приватну власність, гроші , торгувати на ринках .

Геніально угадавши значення поділу праці в економічному житті суспільства , Платон проте виступав за обмеження господарської активності і збереження аграрно замкнутого, “самодостатнього “ держави .

Виродження аристократії мудрих,за його словами, спричиняє твердження приватної власності і звертання в рабів вільних землевласників із третього стану. Так виникає критско-спартанскй тип держави, чи тимократия ( “ тімі “- честь), панування найсильніших воїнів. Держава з тимократическим правлінням буде вічно воювати.

Наступний вид державного устрою-і олігархія-і з'являється в результаті скупчення багатства в приватних осіб . Цей лад заснований на майновому чензе. Владу захоплюють деякі багаті,тоді як бідняки не беруть участь у керуванні.Олігархічна держава, що роздирається ворожнечею багатіїв і бідняків, буде постійно воювати саме із собою.

Наступною формою державного правління, є демократія,що логічно випливає з олігархії.Перемога бідняків приводить до встановлення демократії--влади народу.Тут панують свавілля і безнаявність. Нарешті, надмірна воля обращаеся у свою протилежніст--надмірне рабство.Установлюється тиранія ,найгірший вид держави. Влада тиранів тримається на віроломстві і насильстві. Головною причиною зміни усіх форм держави Платон вважала псування людських удач.Вихід з порочних станів суспільства він зв'язував з поверненням до изночальному будува--правління мудрих.

Діалог “Закони” є останнім твором Платона. У ньому він зображує “другий по достоїнству” державний лад, наближаючи його до реальної дійсності грецьких полісів.

Основні відмінності діалогу “Закони” від діалогу “Держава” такі.

По-перше,Платон відмовляється від колективної власності філософів і воїнів і встановлює для громадян єдиний порядок користування майном. Земля є власністю держави.Вона поділяється на рівні по родючості ділянки.Кожен громадянин одержує земельний наділ і будинок , якими користається на правах володіння. Всі інші види майна громадяни можуть придбати в приватну власність , але її розміри обмежені.

По-друге, розподіл громадян на стани заміняється градацією по майновому цензі.Політичні права громадяни здобувають у залежності від розмірів майна, звписавшись в один з чотирьох класів. Чи розбагатівши зубожівши, вони переходять в інший клас.Усі разом громадяни утворять правлячу верхівку. Крім занять у власному господарстві їм ставиться в обов'язок служба у війську, відправлення тих чи інших державних посад, участь у спільних трапизах, жертвоприносини .

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Філософія»: