Сторінка
17

Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Додаток 2.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ За 2003 рік.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2 тис. грн.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

1333,2

1023,6

Податок на додану вартість

015

( 222,2 )

( 170,6 )

Акцизний збір

020

 

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

1111

853

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 1030,3 )

( 748 )

Валовий:

прибуток

050

80,7

105

збиток

055

Інші операційні доходи

060

128,9

166

Адміністративні витрати

070

( 161,6 )

( 185,1 )

Витрати на збут

080

( 40,2 )

( 41,1 )

Інші операційні витрати

090

( 96,4 )

( 47,3 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

збиток

105

( 88,6 )

( 2,5 )

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

10,5

0,6

Фінансові витрати

140

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

( 8,9 )

( 1,1 )

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

збиток

175

( 87 )

( 3 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

збиток

195

( 87 )

( 3 )

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

прибуток

220

збиток

225

( 87 )

( 3 )

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Інші реферати на тему «Фінанси»: