Сторінка
8

Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63»

У 2002 році Мв=1/0,6=1,67;

У 2003 році Мв=1/0,701=1,43;

У 2004 році Мв=1/0,719=1,39.

3. Питому вагу матеріальних витрат у собівартості продукції (МВ).

У 2002 році МВ=5356,9/7806,1∙100% =68,62%;

У 2003 році МВ=8843,6/10510,7∙100% =84,14%;

У 2004 році МВ=8921,7/11345,8∙100% =78,63%.

4. Сировиномісткість продукції (Мс).

У 2002 році Мс=4875,1/8924,3=0,546;

У 2003 році Мс=8196,7/12624,7=0,649;

У 2004 році Мс=8152,3/12411,4=0,657.

5. Паливомісткість продукції (Мп).

У 2002 році Мп=93,7/8924,3=0,01;

У 2003 році Мп=157,4/12624,7=0,012;

У 2004 році Мп=149,3/12411,4=0,012.

6. Енергомісткість продукції (Ме).

У 2002 році Ме=388,1/8924,3=0,043;

У 2003 році Ме=489,5/12624,7=0,039;

У 2004 році Ме=620,1/12411,4=0,05.

Як видно з результатів розрахунків, матеріаломісткість продукції є високою. Причиною цього є предмет діяльності підприємства. Тобто якщо завод виробляє металічні котли то при цьому звичайно ж буде велика витрата сировини (металу),а також енергії на зварювання і т.д. З іншої сторони матеріаломісткість зростає і це не дає можливості економити та ефективніше використовувати сировину, тобто збільшувати матеріаловіддачу.

Рис. 2.4. Склад матеріальних ресурсів у 2004 році

2.4 Факторний аналіз матеріаломісткості.

Аналіз матеріаломісткості проводиться за адитивною, кратною або мультиплікаційною факторними моделями. Побудова факторних моделей здійснюється на підставі формули визначення матеріаломісткості , причому сама формула не може розглядатись як факторна система.

Таким чином матеріаломісткість, як і матеріаловіддача, залежить від обсягу валової (товарної)продукції та суми матеріальних витрат на її виробництво. У свою чергу обсяг валової продукції у вартісному вираженні може змінитися за рахунок кількості виготовленої продукції, її структури та рівня відпускних цін. Сума матеріальних витрат також залежить від обсягу виготовленої продукції, її структури, витрачання матеріалів на одиницю продукції і вартості матеріалів.

Порядок розрахунків впливу факторів на матеріаломісткість продукції розглянемо на прикладі (див. табл. 2.5).

Таблиця 2.5. Дані для аналізу матеріаломісткості за прямими витратами

№ п/п

Показник

Ум. познач.чення

Од. виміру

2002 рік

2004 рік

Відхилення

+/-

%

1

Обсяг продукції у порівняних цінах без ПДВ  

ВП

тис.грн.

8924,3

12411,4

3487,1

39,07

2

Прямі матеріальні витрати  

М

тис.грн.

5356,9

8921,7

3564,8

66,45

2.1

сировина і матеріали  

Мс

тис.грн.

4875,1

8152,3

3277,2

64,22

2.2

паливо  

Мп

тис.грн.

93,7

149,3

55,6

59,34

2.3

енергія  

Ме

тис.грн.

388,1

620,1

232

59,78

3

Матеріаломісткість за прямими витратами  

Мм

0,6

0,719

0,119

19,83

3.1

сировиномісткість  

0,546

0,657

0,111

20,33

3.2

паливомісткість  

Мп

0,01

0,012

0,002

20

3.3

енергомісткість  

Мe

0,043

0,05

0,007

16,28

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Інші реферати на тему «Фінанси»: