Сторінка
7

Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63»

 

Рис.2.2.

 

Як видно з графіку прогнозне значення показника на 2005 рік очікується меншим ніж у 2003 та 2004 роках. Причиною цього є низьке значення матеріаломісткості у 2002 році. Так як метод екстраполяції враховує середні значення показника за 3 роки і таке високе зростання показника при таких збитках не може продовжуватись довго то на мою думку прогнозне значення є абсолютно закономірним, що підтверджує правильність обраного методу для прогнозування.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

2.3. Аналіз рівня показників використання матеріалів.

Для більш загального аналізу матеріаломісткості доцільно визначити рівень показників ефективності використання матеріалів. Оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів на практиці аналітичної роботи здійснюється за допомогою показників використання матеріальних ресурсів.

Для розрахунку показників використання матеріальних ресурсів скористаємося формулами, які наведені в розділі 1.2. даної курсової роботи.

Вихідні дані для розрахунків використання матеріальних ресурсів наведемо в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 – Вихідні дані для розрахунків використання матеріальних ресурсів.

Показник

умовні позначення

Роки

2002

2003

2004

1

Обсяги виробництва, тис. грн.

ВП

8924,3

12624,7

12411,4

2

Собівартість продукції, тис. грн.

С

7806,1

10510,7

11345,8

3

Сума матеріальних витрат, тис. грн.

М

5356,9

8843,6

8921,7

4

Вартість спожитої сировини і

матеріалів, тис. грн.

Мс

4875,1

8196,7

8152,3

5

Вартість спожитого палива, тис. грн.

МП

93,7

157,4

149,3

6

Вартість спожитої енергії, тис. грн.

МЕ

388,1

489,5

620,1

Отже за допомогою вихідних даних, а також формул розрахуємо:

1. Матеріаломісткість продукції (Мм).

У 2002 році Мм=5356,9/8924,3=0,6;

У 2003 році Мм=8843,6/12624,7=0,701;

У 2004 році Мм=8921,7/12411,4=0,719.

Рис.2.3

2. Матеріаловіддачу (Мв).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Інші реферати на тему «Фінанси»: