Сторінка
1

Функціональний механізм ринку фінансових послуг. Фінансові послуги на грошовому ринку

План

1. Критерії вибору банку вкладниками

2. Математичне забезпечення операцій на грошовому ринку Основні умовні позначення

3. Основні поняття та формули

4. Способи розв’язування фінансових задач

Література

1. Критерії вибору банку вкладниками

Надійність – гарантія виконання зобов’язань банку щодо вкладників.

Фактори надійності. Капітал банку (основний фактор), що за Базельською угодою встановлюється показником:

який повинен перевищувати 5 %.

Інші фактори – згідно з оцінкою банків за системою СЕМЕL – якість активів, якість менеджменту, прибуток, ліквідність.

За цією системою використовуються, крім іншого, окремі показники для оцінювання банків за кожним фактором за 5-бальною шкалою ( «1» – найвища оцінка):

Таблиця 1

Оцінка

Достатність сукупного

капіталу

Достатність

первинного

капіталу

Оцінка

якості

активів

Показник

прибутковості

активів

Показник

ліквідності

1

7 %

6 %

< 5 %

> 1 %

>130 %

2

6 %

5,5 %

5 % \ 15 %

1,0 % \ 0,75 %

100 % \ 130 %

3

5,5 %

5 %

15 % \30%

0,75 % \ 0,50 %

100 %

4

5 %

5 %

30 % \50%

0,50 % \ 0,25 %

80 % \ 100 %

5

< 5 %

< 5 %

> 50 %

< 0,25 %

< 80 %

Дохідність – різниця між платою за гроші, надані банку, та платою (в разі необхідності) за кредит, який буде взято у тому ж самому банку.

Маржа = % з позичок – % вкладів ( окремого клієнта);

Спред = середній % з позичок – середній % з вкладів (банк у цілому).

Середня безпечна базова процента ставка – база для встановлення % за конкретними кредитами у певному банку.

Вплив інфляції описується за допомогою індексу купівельної спроможності однієї грошової одиниці.

Ризик, пов’язаний з непевністю повернення в майбутньому самих грошей, а також плати за них, залежить від соціально-економічної ситуації в країні та конкретного кредитоодержувача. Стан кредитоодержувача визначається шляхом встановлення для кожного з них конкретної плати за кредит (% за кредит).

Соціально-економічна ситуація в країні впливає також на ліквідність – можливість швидко реалізувати активи (включаючи зобов’язання боржників) для термінового одержання грошей, через що і вимагається додаткова платня за наданий кредит. Для обчислення цієї платні використовуються коефіцієнти статистичних моделей, за допомогою яких вимірюється вплив окремих факторів на вартість бізнесу.

Облікова ставка Нацбанку враховує вплив трьох згаданих факторів на вартість, і її рівень є вихідним при встановленні базової ставки певним банком. Щодо базової, то банк встановлює плату за певним кредитом для певного кредитоодержувача. Це кредитна фіксована ставка. У зв’язку зі змінами економічного становища у світі загальний рівень кредитних ставок змінюється, а тому для відносно довгострокових (чи не досить надійних) кредитів встановлюється плаваюча (змінна) кредитна ставка, рівень якої у західних країнах прив’язується до середньоринкової кредитної ставки LIBOR, яка фіксується Лондонською фондовою біржею.

Ціна кредиту залежить від:

1) типу позичальника;

2) виду діяльності позичальника;

3) мети позички;

4) термінів погашення;

5) доступності кредиту;

6) графіка погашення

7) виду забезпечення;

8)надійності кредитокористувача.

Для короткострокового інвестування використовують прості проценти, для довгострокового – складні.

2. Математичне забезпечення операцій на грошовому ринку

Основні умовні позначення

i (%) – проста річна ставка відсотка;

i – відносна проста річна ставка відсотка;

iс – відносна величина річної ставки складних відсотків;

j – номінальна ставка складних відсотків;

r – сума відсоткових грошей, виплачених на рік за відсотками;

I – загальна сума відсоткових грошей, сплачена за ставкою відсотка за весь пеиріод нарахування;

D (%) – проста річна облікова ставка;

d – відносна величина простої облікової ставки;

dс (%) – складна річна облікова ставка;

dс – відносна величина складної річної облікової ставки;

f – номінальна річна облікова ставка;

Dr – сума відсоткових грошей, сплачених на рік за обліковою ставкою;

D – загальна сума відсоткових грошей, сплачених за обліковою ставкою за весь період нарахування;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Фінанси»: